Hässleholms kommun

Servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning

Vad betyder servitut? Vad händer vid en ledningsförrättning och vad är en gemensamhetsanläggning? Här förklarar vi begreppen.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på visst bestämt sätt, till exempel att använda en väg, ta vatten i en brunn, anlägga en avloppsanordning. Servitut kan bildas, ändras och upphävas genom fastighetsreglering.

Ledningar

Rätt för ägare av allmännyttiga ledningar att dra fram ledningar (exempelvis el, tele, vatten) över annans fastighet kan skapas i en ledningsrättsförrättning.

Gemensamma anläggningar

I en anläggningsförrättning bildas en gemensamhetsanläggning när flera fastigheter behöver använda en anläggning, till exempel väg, parkering, vatten- och avloppsanläggning. Det bestäms hur anläggningen ska utformas och skötas och hur kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna.

Ledningskollen

Om du behöver ta reda på var ledningar (som el, fiber, vatten och avlopp) finns på din fastighet kan du använda dig av Ledningskollen. Det är en kostnadsfri tjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Ledningskollen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: