Hässleholms kommun

Adress och lägenhetsnummer

Här hittar du information om adresser, lägenhetsnummer och hur gator och kvarter får nya namn.

Adress

En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater och består av två delar: adressområde och adressplats. Adressområde är oftast ett gatunamn, på landsbygden en trakt- eller ett bynamn. Adressplats är alltid ett nummer ibland kompletterat av en bokstav.

Ansök om adress Pdf, 233 kB.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer.

Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut.

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet.

Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori. Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret Pdf, 660.8 kB.

Namnsättning

Nya namn på gator och kvarter föreslås av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, ofta i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar sedan beslut i dessa ärenden.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: