Hässleholms kommun

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, betongplintar eller liknande.

Startbild till Lantmäteriets film Hitta dina gränser. Bilder inehåller flera gamla bilder på drakar, en kompass, kartsymboler, fiskar och en lykta bland annat.

Klicka på bilden för att se Lantmäteriets film "Hitta dina gränser".

Hitta dina fastighetsgränser

Om du behöver hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går, finns det några olika sätt det kan göras på:

Leta på egen hand

Du kan beställa kartor över din fastighet, innehållande typ av gränsmarkering och avstånd mellan gränsmarkeringarna. Dessa kartor kan du själv hämta på lantmäteriets e-tjänst Min fastighet.

Tjänsten kräver e-legitimation.

Min fastighet Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta kommunala lantmäterimyndigheten för att få hjälp med att hitta rätt karta.

E-post till lantmateriet@hassleholm.se

Gränsutvisning

Skulle du inte på egen hand hitta några gränsmarkeringar kan vi komma ut och göra en gränsutvisning.

Då visar vi gränsens läge med träläkt eller annan enklare markering. Förutsättningarna för en lyckad gränsutvisning är att vi hittar några gränsmarkeringar eller att det finns koordinater med bra kvalitet. Detta förutsätter att det inte finns tveksamheter om gränsens läge. Det betyder att det inte alltid går att göra en gränsutvisning.

En gränsutvisning är inte juridiskt bindande så om du inte är överens med din granne eller om gränsmärken saknas helt eller delvis kan du i stället ansöka om särskild gränsutmärkning eller fastighetsbestämning, se nedan.

Vill du ha en gränsutvisning beställer du det via vår e-tjänst.

Så mycket kostar en gränsutvisning

Kostnad för en gränsutvisning är cirka 1 300 kronor i timmen inklusive moms. I normalfallet tar en gränsutvisning för en vanlig villatomt med förarbete och fältarbete cirka en timme. När du ansöker om gränsutvisning kontaktar vi alltid dig innan arbetet påbörjas för att tillsammans komma fram till vad som kan göras av oss eller om du själv kan hitta gränsen.

Särskild gränsutmärkning

Ett gränsmärke som försvunnit kan i vissa fall markeras på nytt genom en särskild åtgärd, där bland annat berörda fastighetsägare kallas till platsen. Innan åtgärden utförs bedöms om de tekniska förutsättningarna är tillräckligt goda för att gränsmärket kommer på den ursprungliga platsen. Finns det tveksamheter blir det nödvändigt att avgöra frågan genom fastighetsbestämning.

Fastighetsbestämning

Med hjälp av en fastighetsbestämning är det möjligt att utreda och bestämma var oklara gränser mellan fastigheter går. Lantmäterimyndigheten utreder och beslutar då var gränsen går och markerar den. Det som beslutas vid en fastighetsbestämning blir rättsligt bindande för framtiden.

Ansök om lantmäteriförrättning Pdf, 187.9 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: