Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Boendemiljö, buller och luftkvalitet

  • Ingen giltig användare vald.

Många faktorer i vår miljö påverkar hur vi mår. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om buller, radon, fukt, störande lukter, temperatur och ventilation.

Störningar i miljön

Har du problem med inomhusmiljön i bostaden ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är denne som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning och åtgärder kan du lämna ditt klagomål till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Du kan även lämna klagomål på andra störningar i din miljö som buller, rök eller nedskräpning.


Sidan uppdaterades 2020-06-29