Industriteknik (IN)

Industritekniska programmet är för idig som gillar att arbeta praktiskt, tycker om att lösa problem, är nytänkande och gillar utveckling. Vi ger dig en utbildning präglad av kvalitet för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig goda möjligheter att få jobb direkt
efter skolan.

Skolverkets film om Industritekniska programmet

Fakta om Industriteknik

Industritekniska programmet är en bred utbildning för dig som vill arbeta med produktionsteknik hos tillverkande företag – en bransch präglad av ny, avancerad teknik och datoriserade arbetsmoment. God förmåga att ta egna initiativ och att lösa problem är egenskaper som värdesätts högt. Du får 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande på några olika arbetsplatser.


Utbildningen består av både teoretiska delar och av praktiskt arbete med modern utrustning och datorprogram som används ute på företag. Programmet ger mycket goda möjligheter till arbete direkt efter studenten.


Du har möjlighet att välja kurser, så att du får grundläggande behörighet för högskolestudier.


Du kan välja mellan

 • En renodlad yrkesutbildning
 • Eller en yrkesutbildning med grundläggande högskolebehörighet

Inriktningar på Jacobsskolan

» Produkt och maskinteknik

På inriktningen Produkt och maskinteknik har vi den senaste 3D-tekniken inom CNC och CAD/CAM. Kunskaper om manuella maskiner är en förutsättning innan man kan lära sig 3D-tekniken.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

 • maskinoperatör
 • CNC-operatör
 • CAD/CAM-tekniker
 • design, konstruktion och produktion inom verkstadsindustrin

» Svetsteknik

Du får lära dig fem manuella svetsmetoder i olika lägen och
fogtyper i olika material. Inom svets får du möjlighet att pröva
till internationell svetsare med certifikat. Inom plåtteknik får
du använda olika plåtbearbetningsmaskiner samt lära dig olika plåtutbredningar.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

 • svetsare
 • grovplåtslagare

Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 2/svenska som andraspråk 2

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

Teknikcollege

Hässleholms kommun är certifierad inom Teknikcollege. Certifieringen omfattar El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och T4 (fjärde året på Teknikprogrammet). Via Teknikcollege har företagen möjlighet att påverka utbildningar, så att eleverna har med sig kunskaper och färdigheter som företagen behöver för att kunna anställa eleverna efter avslutad utbildning.

 • Utbildningen leder till en yrkesexamen
 • Du får goda möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet
 • Du är intresserad av ett omväxlande tekniskt yrke
 • Du är inresserad av ny teknik kombinerat med
  hantverksskicklighet
 • Du tycker om data och 3D-teknik
 • Du vill jobba från ritning till produkt
 • Du får gå på en certifierad utbildning inom Teknikcollege

Sidan uppdaterades