Hässleholms kommun

Samhällsvetenskapsprogrammet

Med hjälp av ämnen som samhällskunskap, historia, religionskunskap, filosofi och psykologi kan du bättre förstå olika länders utveckling och hur människors livsvillkor förändras. Du får även ökad förståelse för hur individ och samhälle samspelar. Matematik, språk och kommunikation är också viktiga delar i programmet.

Om programmet

Du lär dig förstå hur samhället fungerar, från den lilla bygemenskapen till den stora internationella gemenskapen, i fredstid och situationer präglade av konflikt och oro.

Samhällskunskap, historia och svenska är centrala ämnen på programmet, men även sociologi, kommunikation, psykologi och språk är viktiga.

Inriktningar på programmet på Hässleholms Tekniska Skola

Beteendevetenskap

Inriktningen fördjupar din förståelse för människors handlande och ställningstaganden. Du får kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss att samspela med andra människor. Du lär dig förstå vikten av ledarskap och får kunskap i konflikthantering. Du lär dig också om hur vi människor agerar i grupp och om hur gruppers åsikter och attityder styr vårt handlande.

Samhällsvetenskap

Inriktningen breddar och fördjupar din förståelse av den värld vi lever i, genom att förklara händelser och sammanhang ur olika perspektiv. Du lär dig om det nutida samhällets politiska utveckling, om olika tros- och livsåskådningar och får möjlighet att diskutera etik och moral. Du får göra historiska jämförelser över tid och rum och du lär dig att förstå hur vårt liv påverkas av de förutsättningar naturen ger.

Profiler

Psykologi och ledarskap

Psykologikurserna ger dig en god grund att stå på och en bredd i dina psykologikunskaper medan ledarskapskurserna ger dig en känsla för dina egna styrkor och utvecklingsområden.

Kriminologi

Kriminologi, som betyder läran om brottet, är ett tvärvetenskapligt ämne mellan bland annat sociologi och psykologi. Du läser kurserna "humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering" mot kriminologi samt "rätten och samhället".

Skola

  • Hässleholms Tekniska skola

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: