Hässleholms kommun

Introduktionsprogram, IM

IIntroduktionsprogram är för dig, som inte är behörig till ett nationellt program. Introduktionsprogrammet ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till en gymnasieutbildning eller som grund för yrkesarbete.

Om Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet ska förbereda dig för ett nationellt program. Det är en viktig del av utbildningen att känna att du når framgångar även på det personliga planet. Att du trivs är viktigt för att det ska gå bra. Framgång i studier och praktik gör att du växer som person.

På introduktionsprogrammet går du mellan ett och fyra år beroende på ditt utgångsläge.

Det får du på introduktionsprogrammet

 • Studierna och läroböckerna är anpassade efter dina behov
 • I huvudsak arbeta i mindre grupper
 • Mycket stöd och lärartid för att bli behörig eller anställningsbar så fort som möjligt.
 • En mentor som har mycket tid för dig och som hjälper dig att sätta mål och delmål tillsammans med studie- och yrkesvägledare

Individuellt alternativ, IMA

Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram för dig som inte är behörig för gymnasiestudier. Programmet präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Alla elever har sin egen individuella studieplan.

Mål

Du ska gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning.

För vem?

För dig som saknar de godkända betyg från grundskolan som krävs för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Skolor

 • Jacobsskolan

Individuellt alternativ, förstärkt

Vårt förstärkta program är för dig som behöver mer struktur och förutsägbarhet i undervisningen.

Mål

Du ska gå vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning.

För vem?

För dig som har ett stort behov av struktur och förutsägbarhet. Du kräver extra stöd och mindre grupper samt saknar de godkända betyg från grundskolan som krävs för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

Skolor

 • Jacobsskolan

Individuellt alternativ, Norrängskolan

Individuellt alternativ på Norrängsskolan är ett introduktionsprogram för dig som har en neuropsykiatrisk problematik, inlärningssvårigheter eller annan problematik och inte är behörig för gymnasiestudier.

Mål

Individuellt alternativ är till för elever som ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller börja arbeta. Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov.


För varje elev upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen är viktig för att kunna planera och kontinuerligt följa upp elevens kunskapsutveckling. Det är i studieplanen som utbildningens innehåll konkretiseras och tydliggöras med utgångspunkt i elevens behov och förutsättningar.

Skolans mål är att varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering samt att varje elev medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning utifrån sina samlade erfarenheter och kunskaper. Dessa mål är särskilt angelägna på individuellt alternativ.

Förutom skolkunskaper har du behov av kunskaper inom andra områden utifrån dina speciella behov och förutsättningar, som till exempel relationer, självkänsla, självförtroende. När du slutar hos oss har du en plan för ditt nästa steg.

För vem?

För dig som inte har behörighet till ett nationellt program och har en neuropsykiatrisk problematik, diagnostiserade inlärningssvårigheter eller annan problematik och behöver studera i en lugnare miljö.

Skolor

 • Norrängsskolan

Programinriktat val, IMV

Programinriktat val är ett introduktionsprogram som vet vilket nationellt gymnasieprogram du vill gå men saknar något eller några ämnen fär att bli behörig.

Mål

Du ska så snart som möjligt bli behörig till ett nationellt yrkesprogram. Under tiden läser du grundskolekurser och några yrkeskurser på ett nationellt yrkesprogram.

För vem?

För dig som vet vad du vill studera men inte har alla de godkända betyg, som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Du har godkända betyg från grundskolan i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska eller matematik
 • ytterligare minst fyra andra ämnen

  eller
 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska och matematik
 • ytterligare minst tre andra ämnen

Skolor

 • Hässleholms Tekniska Skola
 • Jacobsskolan

Språkintroduktion, IMS

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som är ny i Sverige och inte är behörig att söka till ett gymnasieprogram. Du läser ämnen och kurser som du behöver för att gå vidare till nationella program eller annan utbildning men tyngdpunkten ligger på att lära dig svenska.

Mål

Du läser svenska språket för att förbereda dig för kommande gymnasiestudier eller annan utbildning.

För vem?

För dig som nyligen kommit till Sverige och som behöver lära dig svenska språket. Du har inte de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Skola

 • Jacobsskolan

Yrkesintroduktion, IMY

Yrkesintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som inte är behörig för gymnasiestudier.

Mål

Du ska få en yrkesinriktad utbildning, som underlättar för dig att få ett arbete eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

För vem?

För dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Skola

 • Jacobsskolan

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: