Hässleholms kommun

Resebidrag och skolkort

Om du är folkbokförd i Hässleholms kommun och har över sex kilometers resväg till skolan, har du rätt till ett resekort, en så kallad skolbiljett. Om det inte finns kollektivtrafik där du bor och du måste ta dig till skolan på annat sätt, kan du få ersättning i form av ett kontant resebidrag.

Kontant resebidrag

Resebidraget är 350 kronor per månad och betalas ut en gång per termin, oktober och mars. Läsåret är nio månader, fyra månader på hösten och fem månader på våren.

För att du ska få kontant resebidrag gäller följande:

 • du är folkbokförd i Hässleholms kommun.
 • du studerar på en gymnasieskola i eller utanför Hässleholms kommun.
 • dina dagliga resor från din folkbokförda adress till gymnasieskolan överstiger sex kilometer enkel resa.
 • Avståndet mellan din folkbokförda adress och gymnasieskolan överstiger sex kilometer och kollektivtrafik saknas.
 • Avståndet mellan din folkbokförda adress och hållplatsen överstiger sex kilometer.
 • Inte har inackorderingsbidrag

Ansökan om kontant resebidrag Pdf, 163.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolbiljett

Gymnasieelever som kan åka kollektivt till skolan kan få ett resekort från Skånetrafiken. Kortet kallas skolbiljett och delas ut gratis till dig som,

 • är folkbokförd i Hässleholms kommun.
 • studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Hässleholms kommun.
 • vars dagliga resor mellan din folkbokförda adress och gymnasieskolan överstiger sex kilometer enkel resa.
 • avståndet mellan din folkbokförda adress och hållplatsen överstiger sex kilometer.
 • inte har inackorderingsbidrag.
 • är berättigad till och med våren det året du fyller tjugo.

Biljetten skickas hem eller delas ut

Du behöver inte ansöka om en skolbiljett. Om du börjar årskurs ett och uppfyller kraven för skolbiljett får du den hemskickad till din folkbokföringsadress innan skolstart.

Du som gått årskurs ett och går i årskurs två och tre behåller ditt kort från föregåede år.

Tänk på det här

 • Du ska skriva ditt namn på biljetten. Vid kontroll av biljett ska kontrollanten kunna se ditt namn och om kortet är giltigt.
 • Din biljett är personlig och du får inte låna ut den. Om du lånar ut biljetten kan kortet spärras.
 • Ta fram kortet när du blippar. Om du har biljetten till exempel i plånboken och samtidigt har ett betalkort i den så kan du råka betala med betalkortet i stället för att resan dras på skolbiljetten.

Frågor och svar om skolbiljetten

Om du förlorar, skadar eller får din skolbiljett stulen, och är folkbokförd i Hässleholms kommun, ska du genast anmäla det till din skola om du går på Hässleholms Tekniska skola, Jacobsskolan eller Norrängsskolan.

 

Om du studerar på en gymnasieskola utanför kommunen ska du genast anmäla det till Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun eller Kontaktcenter på Hässleholms kommunhus, telefonnummer 0451-26 70 00.

 

Ett nytt kort kostar 300 kronor och du betalar med Swish när du hämtar ut din nya biljett. Tänk på att ta med giltig legitimation.

Om du avbryter dina studier, flyttar från Hässleholms kommun eller felaktigt tar emot en skolbiljett ska du lämna tillbaka kortet till din skola om du går på Hässleholms Tekniska skola, Jacobsskolan eller Norrängsskolan.

 

Om du studerar på en gymnasieskola utanför kommunen ska du lämna in skolbiljetten till Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun eller till Kontaktcenter på Hässleholms kommunhus. Hässleholms kommun kommer att kräva tillbaka pengar från och med det datum, då du inte längre har rätt till en skolbiljett. Du ska därför meddela rätt skola och plats vid ändrade förhållanden.

Skolbiljetten gäller från skolstart i augusti till terminsslut den 14 juni 2024 för resor dygnet runt i hela Skåne, måndag till fredag. Skolbiljetten gäller även under skollov och på helgdagar som infaller på en vardag, måndag till fredag.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: