Barn och Fritid (BF)

Barn- och fritidsprogrammet utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter för att arbeta med människor i alla åldrar inom barnomsorg, utbildning och social verksamhet.

Fakta om barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som barnskötare, personlig assistent eller väktare.

Skolverkets film om barn- och fritidsprogrammet

  • Utbildningen leder till en yrkesexamen.
  • Du vill jobba med människor i alla åldrar.
  • Du vill ha en ledarskapsutbildning.
  • Du vill utveckla din sociala kompetens.
  • Du är intresserad av pedagogiskt arbete.
  • Du får APL i alla tre årskurserna.
  • Du planerar och arrangerar aktiviteter för förskolor, skolor och omsorgsverksamhet.
  • Du får en bra grund för vidare studier till bland annat förskollärare, lärare, polis eller socionom.

Inriktningar på Jacobsskolan


Barnskötare

Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som barnskötare i förskolan eller elevcoach.

 

Personlig assistent

Du får kunskaper om sociala processer och förhållanden samt om olika människors uppväxtvillkor. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som personlig assistent eller elevcoach.


Väktare

Du får kunskaper om rättsvård, bevakningsjuridik, tekniska hjälpmedel för övervakning och bevakning samt bemötande av människor i olika situationer. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som väktare.


Programfördjupning/Individuellt val

Du kan läsa en väktarutbildning i årskurs 3, om du väljer socialt arbete som inriktning. Du läser bland annat bevakningsjuridik, bevakningstjänst och tekniska hjälpmedel vid bevakning.

Information om väktarutbildning


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL är ett uppskattat inslag i din utbildning. Du har APL under 15 veckor fördelat under alla tre årskurserna. Det finns möjligheter att göra denna i olika delar av Sverige och även utomlands.


Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

Sidan uppdaterades