Barn- och fritidsprogrammet

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Jacobsskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Jacobsskolan

Stobyvägen 6

281 40 Hässleholm

Reception: 0451-26 86 00

E-post: jacobsskolan@hassleholm.se

 

 

Biträdande rektor

Johanna Lindqvist

Telefon: 0451-26 70 23

Skicka ett meddelande till:

Barn och Fritid (BF)

Vi finns på Instagram

@bf_jacobsskolanlänk till annan webbplats

Barn- och fritidsprogrammet utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter för att arbeta med människor i alla åldrar inom barnomsorg, utbildning och social verksamhet.

Fakta om Barn och Fritid

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill arbeta med lärande och utveckling inom förskola, fritidshem och skola, kultur- och fritidsverksamhet, idrottsverksamhet eller social verksamhet.

 

Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Kunskaper om hur vi fungerar tillsammans i grupp och om människans behov och utveckling är viktiga inslag på programmet. Du får öva på att agera inför andra och att ta ansvar för dina studier. Under utbildningstiden ställer vi höga krav på din personliga utveckling – allt för att du ska bli en bra ledare.

Skolverkets film om barn- och fritidsprogrammet

  • Utbildningen leder till en yrkesexamen
  • Du vill jobba med människor i alla åldrar
  • Du vill ha en ledarskapsutbildning
  • Du vill utveckla din sociala kompetens
  • Du är intresserad av pedagogiskt arbete
  • Du får APL i alla tre årskurserna
  • Du planerar och arrangerar aktiviteter för förskolor, skolor och omsorgsverksamhet
  • Du får en bra grund för vidare studier till bland annat förskollärare, lärare, polis eller socionom

Inriktningar på Jacobsskolan

» Pedagogiskt arbete

Du får kunskaper om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

- barnskötare i förskolan

- elevcoach/elevassistent i skolan


» Socialt arbete

Inriktningen har två profiler: personlig assistans och väktare.


Profilen mot personlig assistent ger dig kunskaper om sociala
processer och förhållanden samt om olika människors uppväxtvillkor. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som personlig assistent eller elevcoach.


Profilen mot väktare ger dig kunskaper om rättsvård,
bevakningsjuridik, tekniska hjälpmedel för övervakning och
bevakning, samt bemötande av människor i olika situationer. Du får en yrkesexamen och kan sedan få anställning som väktare.


Du förbereder dig för arbete som exempelvis

- personlig assistent

- väktare


Programfördjupning/Individuellt val

Du kan läsa en väktarutbildning i årskurs 3, om du väljer socialt arbete som inriktning. Du läser bland annat bevakningsjuridik, bevakningstjänst och tekniska hjälpmedel vid bevakning.

Information om väktarutbildning


Grundläggande behörighet för högskolestudier

För att få grundläggande behörighet för studier vid högskola och universitet måste du välja kurserna

- svenska 3/svenska som andraspråk 3

- engelska 6

Sidan uppdaterades 2020-07-15