Naturvetenskap (NA)

Naturvetenskapsprogrammet är för dig som är intresserad av matematik, biologi, fysik, kemi och språk. Du får tidigt kontakt med universitet, högskola och arbetsliv. Programmet är för dig som är studiemotiverad och vill läsa vidare efter gymnasiet. Du får en utbildning, som ger största möjliga valfrihet inför framtiden.

Skolverkets film om Naturvetenskapsprogrammet

Öppnar alla studievägar

Du får både djupare och bredare kunskaper i fysik (Fysik 2), kemi (Kemi2) och matematik (Matematik 4 och 5). Du kan även välja fördjupningskurser i kemi och
matematik. I årskurs 3 har du möjlighet att läsa högskolematematik i samarbete med Lunds universitet.

 

Fakta om naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är en allmänbildande utbilning, som öppnar alla möjligheter för fortsatta studier. Du studerar utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Laborationer och experiment är viktiga inslag i utbildningen. Under utbildningen kommer du också i kontakt med forskare och deras forskning och vi gör studiebesök på arbetsplatser.


Du kan välja fördjupningskurser i bl a fysik, kemi och matematik. Det finns möjlighet att välja matematikkurser på universitetsnivå. Programmet gör dig behörig och väl förberedd för fortsatta studier inom såväl naturvetenskap, teknik, matematik som ekonomi och språk.


Kontakter med arbetslivet

Du kommer att möta många spännande arbetsmiljöer, där naturvetare är verksamma, både inom offentlig verksamhet och på privata företag i Sverige och utomlands. Elever, som tidigare gått på HTS, kommer tillbaka och berättar om sina erfarenheter av studier och arbetsliv.


Samarbete med Lunds universitet

Vi har ett nära samarbete med Lunds Universitet. Våra elever deltar i föreläsningar inom matematik och naturvetenskap på universitetet. Studenter från Lunds Tekniska Högskola hjälper till att träna våra elever i problemlösning i form av SI-lektioner (samverkansinlärning). SI fokuserar på grupporienterat arbete och diskussioner kring svårigheter i matematik och fysik som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Elever kan välja att läsa matematik på universitetsnivå redan under gymnasietiden. Forskare inom olika områden kommer på besök för att berätta om sin forskning.

Inriktning på HTS

» Naturvetenskap

Du får både djupare och bredare kunskaper i fysik (Fysik 2), kemi (Kemi2) och matematik (Matematik 4 och 5). Du kan även välja fördjupningskurser i fysik, kemi och matematik. I årskurs 3 har du möjlighet att läsa högskolematematik i samarbete med Lunds Universitet.

  • Du blir väl förberedd för studier vid svenska och utländska universitet.
  • Du får en bred allmänbildning och en god studieteknik.
  • Du är intresserad av matematik, biologi, fysik, kemi, språk.
  • Du får stor träning i problemlösning.
  • Du vill kombinera teoretiska studier med laborationer, undersökningar och experiment.
  • Du får delta i intressanta studiebesök och exkursioner.
  • Du får tidig kontakt med arbetslivet och universitetet.
  • Du vill ha bästa möjliga förberedelse inför ett framtida yrkesliv.

Sidan uppdaterades