Estetiska (ES)

Estetiska programmet är programmet för dig som har musik som ditt stora intresse. Du vill utvecklas på ditt instrument eller i din sång, spela tillsammans med andra eller skapa musik samtidigt som du skaffar dig grundläggande högskolebehörighet.

Elever på estetiska programmet i Hässleholm berättar om varför du ska välja estet i Hässleholm.

Öppnar din kreativitet!

 

Fakta om estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram, som ger dig möjlighet att utveckla ditt intresse för skapande verksamhet samtidigt som du får en bra grund för att söka dig vidare till högskola och universitet.


I inspirerande miljö med professionella lärare får du utveckla din konstnärlighet på egen hand och i samarbete med andra.


Våra tidigare elever har valt att utbilda sig till allt från sjuksköterska och journalist, till musikartist och ljudtekniker.

Inriktning på HTS

» Musik

Utbildningen ger dig en god grund för vidare högskolestudier eller musikstudier
där kanske siktet inställt på att bli yrkesmusiker, musiklärare, artist eller musikproducent. Naturligtvis öppnar programmets bredd även upp för andra studier som kan leda vidare till många olika yrken, inte bara inom musikbranschen.

Du utvecklar dina förmågor i sång eller instrument och musikteori. Undervisningen bedrivs ofta i mindre grupper och är individanpassad och varierande.

 

Ämnen som ensemble, gehörs- och musiklära, musikproduktion eller arrangering och komposition ger dig en bred musikalisk grund som vi tillsammans omsätter i professionella sammanhang. Genom diskussion och bearbetning av olika uppfattningar och uttryck inom de estetiska områdena utvecklar du också
förmågan att uppleva, tolka och reflektera. Vi har varje termin två intensiva och
utvecklande projektveckor där vi övar in en föreställning och som vi sedan turnerar med. Du medverkar också vid många andra konserter.


Vi har ett gott samarbete med Kulturskolan i Hässleholm och alla våra musiklärare
är verksamma som professionella musiker.


Profiler

Inför årskurs 2 kan du välja mellan två profiler - Musik/Musikproduktion och
Musik/Show.


Musik/musikproduktion

Musik/musikproduktion är för dig som vill bli artist, sångare, musiker eller musiklärare men också för dig som vill arbeta som producent och tekniker i en studio eller till dig som vill använda datorn som verktyg i ditt musikaliska skapande.
På HTS har vi en professionellt utrustad inspelningsstudio för kurser och för dina egna projekt. Fokus är din personliga utveckling och förmåga till gestaltning, inlevelse och ditt uttryck inom musiken. Du får framträda inför publik vid olika
konserter och föreställningar som ibland är förlagda utanför skoltid.

 

Musik/show

Musik- och showprofilen är en fördjupning i den konstnärliga och estetiska produktionsprocessen. Här du får arbeta från idé till färdig gestaltning, föreställning eller konsert. Mycket fokus ligger på hur en uppsättning eller konsert produceras och regisseras. Dans, rytmik och rörelse är naturliga inslag i undervisningen och du lär dig att analysera och lösa problem för att genomföra skapande uppgifter

Facbooks blå prick med ett vitt F.
  • Du vill läsa på ett studieförberedande program.
  • Du vill ha en god grund för studier på högskola, universitet och folkhögskola.
  • Du vill utvecklas på ditt instrument eller i din sång.
  • Du vill spela tillsammans med andra och skapa musik.

Sidan uppdaterades