Hässleholms kommun

Tobaksfria nikotinprodukter

Du måste göra en anmälan till kommunen för att få sälja tobaksfria nikotinprodukter. Du ska också ta fram ett egenkontrollprogram.

Regler vid försäljning

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla din verksamhet till kommunen innan du börjar sälja.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 154 kB.

Du ska ha ett egenkontrollprogram över försäljningen av de tobaksfria nikotinprodukterna. Det ska innehålla information om din verksamhets rutiner kring försäljningen och finnas tillgängligt för personal på försäljningsstället. En kopia ska skickas in till Hässleholms kommun, tillsammans med din anmälan.

Egenkontrollprogram Pdf, 449.3 kB.

Utan tobak men med nikotin

Tobaksfria nikotinprodukter är produkter utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion. Produkterna kallas i vardagligt tal bland annat vitt snus, nikotinpåsar och tobaksfritt snus.

Kommunen har tillsyn

Hässleholms kommun har tillsyn över de ställen som säljer tobaksfria nikotinprodukter i kommunen.

Vid en tillsyn ska du kunna visa upp egenkontrollprogrammet.

Andra regler att känna till

  • Det ska finnas synbar och tydlig skyltning om förbud mot att sälja eller lämna ut produkterna till de som är under 18 år.
  • Du ska utföra märkningskontroll av de tobaksfria nikotinprodukterna. De ska vara märkta med hälsovarning och innehållsdeklaration.
  • Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Den ska inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Tillsyn och avgifter

Du betalar en årlig tillsynsavgift på 3 783 kronor år 2024. Har du även tillstånd för tobak betalar du en tillsynsavgift för både tobak och tobaksfria nikotinprodukter på 6 305 kronor år 2024.

Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 1 261 kronor per timme år 2024 för de extra timmar som vi lägger ned.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: