Hässleholms kommun

Folköl

Du som säljer folköl måste anmäla detta till den kommun där ditt försäljningsstället ligger.

Anmäl försäljning

Du ska göra en anmälan innan du börjar sälja. Du måste också anmäla om du slutar sälja folköl.

Krav för att du ska få sälja folköl:

  • din verksamhet säljer alltid livsmedel och är registrerad som en godkänd anläggning för hantering av livsmedel.
  • du ska göra egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt i din verksamhet.
  • du ansvarar för att personal har nödvändiga kunskaper för folkölsförsäljning.
  • du får inte sälja folköl till personer under 18 år.

Gränsen för tillstånd går mellan folköl och starköl. Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.
Starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker kräver tillstånd.

Tillsyn

Tillsynsenheten gör årligen tillsynsbesök på de ställen som säljer folköl.

Syftet med besöket är att informera om de regler som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs samt stödja butiksägare att klara de krav som ställs i lagen.

Så gör du en anmälan

Du anmäler att ska börja eller sluta sälja folköl via blankett.

Anmäl att du vill börja sälja folköl Pdf, 69.2 kB.

Anmäl att du ska sluta sälja folköl Pdf, 83.5 kB.

Egenkontrollprogram om folkölsförsäljning Pdf, 111 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: