Hässleholms kommun

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker mot betalning måste du ha serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Tillstånd för att servera

Du behöver tillstånd oavsett om du driver en restaurang eller om du tillfälligt skall göra ett arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig, det vill säga vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen.

Prövning

Lämplighetsprövningen gäller både det bolag eller den förening som söker tillståndet och de personer som ingår i bolagets ledning samt andra personer som har betydande inflytande. För att anses lämplig skall man generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott. Man måste även ha en välskött ekonomi. Man får till exempel inte ha skatteskulder eller en historik av restföringar hos kronofogden. Man får inte varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren. Man ska även på ett tydligt sätt kunna visa hur man har finansierat sitt inköp av restaurangverksamheten. Detta betyder att man med skriftlig dokumentation ska visa pengarnas ursprung och att kapitalet anskaffats på ett legitimt sätt.

Riktlinjer alkoholserveringstillstånd

Som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen, har Tillståndsenheten skrivit riktlinjer för alkoholserverings-tillstånd:

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Hässleholms kommun Pdf, 351.7 kB.

Ansökan

Du kan ansöka om serveringstillstånd med hjälp av ansökningsblanketterna.

Kontakt

Emma Noble, Tillståndsinspektör

Socialförvaltningen
Tfn/mobil: 0451-26 87 07
emma.noble@hassleholm.se

Mat och kökskrav

För den som har ett serveringstillstånd krävs att serveringsstället har ett eget kök samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden.


Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av flertalet maträtter, dvs. såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter.

Tänk på att köket enligt alkohollagen måste erbjuda en varierad meny fram till klockan 23 om du ska fortsätta att servera alkohol. Först därefter är det okey med enklare rätter. Enklare rätter kan vara t.ex. kalla rätter eller färdiga rätter som värms i mikrovågsugn. Erbjuder man gästerna väldigt enkla rätter som t.ex. nachos eller panpizza ska det finnas fler än två alternativ. Erbjuds gästerna mer matiga rätter kan det räcka med två stycken. Matutbudet ska alltid marknadsföras på ett för gästen tydligt sätt.

Kunskapsprov

För att visa att du har kunskaper i alkohollagen måste du skriva ett Kunskapsprov som är framtaget av Statens folkhälsoinstitut. Provet skriver du hos oss efter du har ansökt om serveringstillstånd. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Läs mer om kunskapsprovet

Handläggning

Det är du som söker om serveringstillstånd och som ansvarar för att lämna de uppgifter tillståndsenheten behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, d.v.s. alla bilagor har inkommit:

  • Stadigvarande serveringstillstånd - 2 månader
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - 1 månad
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap - 2 veckor

Tillståndsenheten i Hässleholm handlägger alla ansökningar om serveringstillstånd i Hässleholm. Som ett komplement till bestämmelserna i alkohollagen finns riktlinjer för alkoholservering.

Brandskydd i serveringslokal

För att få tillstånd att servera alkohol ska lokalen för serveringen uppfylla kraven på brandsäkerhet. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten, och att din verksamhet har ett systematiskt brandskyddsarbete.

Räddningstjänsten bedömer om ditt serveringsställe uppfyller kraven på brandsäkerhet. Räddningstjänsten gör därför en tillsyn av lokalens och verksamhetens brandskydd. Tillsynen är avgiftsbelagd.

Utlåtande från räddningstjänsten

Om din verksamhet och lokal har ett godkänt brandskydd, eller när du har åtgärdat eventuella anmärkningar, skriver räddningstjänsten ett utlåtande. Du får originalet och en alkoholhandläggare på socialförvaltningen för en kopia.

Därefter kan du få ditt serveringstillstånd, förutsatt att de har uppfyllt de krav som handläggaren ställer.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: