Hässleholms kommun

Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat mot betalning måste du ha tillstånd till detta enligt Alkohollagen.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och särskilda krav ställs för att få och behålla ett serveringstillstånd. Kraven gäller bland annat finansiering av verksamheten, ekonomisk skötsamhet, matens kvalitet och kunskap om Alkohollagen.

Tillstånd krävs både om du ska servera alkohol på en restaurang eller om du vill ordna ett tillfälligt arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap.

Riktlinjer alkoholserveringstillstånd

Som ett förtydligande och ett komplement till bestämmelserna i Alkohollagen, finns utförlig information i dokumentet ”Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Hässleholms kommun.”, nedan. Om du vill söka någon typ av serveringstillstånd eller bara är allmänt intresserad, rekommenderas att du läser igenom dokumentet.

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd i Hässleholms kommun Pdf, 459.7 kB.

Kunskapsprov

För att visa att man har tillräckliga kunskaper om Alkohollagen skriver de flesta som ansöker om ett serveringstillstånd, ett Kunskapsprov. Vill du veta mer om provet kan du läsa i dokumentet nedan.

Läs mer om kunskapsprovet

Ansökan

Om du vill ansöka om serveringstillstånd måste du använda en ansökningsblankett. Du kan skriva ut blanketten själv, men om du vill ha en blankett skickad till dig, är du välkommen att kontakta handläggaren. Du är även välkommen att boka ett besök för information inför en eventuell ansökan om serveringstillstånd. Kommunen tar ut en avgift för själva ansökan, men inte för information.

Handläggningstid

Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, det vill säga att alla uppgifter som behövs har kommit in till kommunen:

  • Stadigvarande serveringstillstånd - 2 månader
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - 1 månad
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap - 2 veckor

Kontakt

Emma Noble, tillståndsinspektör

Socialförvaltningen
Telefon: 0451-26 87 07
emma.noble@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: