Hässleholms kommun

Tobak och liknande produkter

Du behöver tillstånd för att få sälja tobak. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över de ställen som säljer tobak i Hässleholms kommun, samt över rökfria miljöer som till exempel skolgårdar och uteserveringar. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller.

Rökförbud

Det är rökförbud på ett flertal platser utomhus. Rökförbudet gäller för alla produkter som går att röka: cigaretter, vattenpipa, örtprodukter, e-cigaretter och liknande produkter.

Tanken med det utökade förbudet är både att ge fler människor möjlighet att vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för rökens negativa effekter och att minska den sociala exponeringen av rökning. Förhoppningsvis kommer det bidra till att färre ungdomar börjar röka samt en minskad illegal försäljning av tobak.

Tillståndskrav för att sälja tobak

Lagen innebär att alla som vill sälja tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd. Det ställs höga krav på försäljarens lämplighet och ansökan om tillstånd görs hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Regler vid tobaksförsäljning

Rökfria utomhusmiljöer

  • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
  • Perronger och hållplatser i kollektivtrafiken
  • Inom inhägnade idrottsplatser och arenor utomhus.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till butiker, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Regler för rökfria uteserveringar och butiksentréer, samt andra nya rökfria utemiljöer

Tobak och liknande produkter

Rökförbudet omfattar flera produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Klagomål om tobak och rökfria miljöer

Du som har klagomål gällande tobak eller rökfria miljöer kan lämna ditt klagomål via vår e-tjänst.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: