Hässleholms kommun

Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Genom att respektera rökförbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö.

Skylt som visar att all rökning är förbjuden.

Skylt som visar att all rökning är förbjuden.

Miljöer som ska vara rökfria

 • Uteserveringar vid exempelvis restauranger och caféer.
 • Entréer till rökfria butiker och lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Väntplatser utomhus till kollektivtrafik så som perronger och hållplatser.
 • Inhägnade idrottsplatser och arenor utomhus.
 • Lekplatser utomhus dit allmänheten har tillträde.
 • Skolor, förskolor och fritidshem
 • Caféer och restauranger
 • Lokaler för hälso- och sjukvård
 • Hotell och likande
 • Lokaler öppna för allmänhet - banklokaler, butiker, biografer, väntsalar och så vidare.

Klagomål gällande rökfria miljöer

Du som har klagomål gällande rökfria miljöer kan lämna ditt klagomål via vår e-tjänst.

Av omtanke – främst om barnen

Syftet med tobakslagen är att förhindra att barn och ungdomar börjar röka samt att förbättra folkhälsan. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning.

 

Tobakslagen omfattar inte bara traditionell tobak utan även likande produkter så som:

 • Elektroniska cigaretter
 • Örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar.
 • Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret ligger på den som äger eller på annan grund, till exempel som hyresgäst, disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus. Kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs. Den ansvarige har skyldighet att sätta upp tydlig skyltning samt att informera vid överträdelser. Läs mer nedan.

Krav på information om rökförbud

I tobakslagen finns krav på att informera om att rökförbud gäller genom tydlig skyltning. Se även till att inte ha askkoppar i anslutning till där rökförbud råder.

Ansvarig behöver dock inte markera ut en tydlig gräns för rökförbud.

Skyltar för fri nedladdning

Läs mer i lagen om tobak och likande produkter Länk till annan webbplats.

Om någon röker trots rökförbud och detta påpekas ska ansvarig, enligt lagen, kunna ingripa med information och tillsägelser. Informera gärna berörd personal om tobakslagen och syftet med rökförbudet. Då får personalen verktyg till att kunna informera rökande om att det inte är tillåtet.

Ansvarig har ingen skyldighet att informera om var rökning kan ske.

Läs mer i lagen om tobak och likande produkter Länk till annan webbplats.

Om någon trots tydlig information och tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Det är dock bara poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Läs mer i lagen om tobak och likande produkter Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: