Hässleholms kommun

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du måste göra en anmälan till kommunen för att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska också ta fram ett egenkontrollprogram.

Regler vid försäljning

Du ska anmäla din försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan du börjar sälja.

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 247.3 kB.

Du ska ha ett egenkontrollprogram över försäljningen av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det ska innehålla information om din verksamhets rutiner kring försäljningen och finnas tillgängligt för personal på försäljningsstället. En kopia ska skickas in till Hässleholms kommun, tillsammans med din anmälan.

Egenkontrollprogram för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Pdf, 401.9 kB.

Kommunen har tillsyn

Hässleholms kommun har tillsyn över de ställen som säljer e‑cigaretter och påfyllningsbehållare i kommunen.

Vid en tillsyn ska du kunna visa upp egenkontrollprogrammet.

Andra regler att känna till

  • Det ska finnas synbar och tydlig skyltning om förbud mot att sälja eller lämna ut produkterna till de som är under 18 år.
  • Påfyllningsbehållare med nikotin får inte överstiga 10 milliliter.
  • Engångscigaretter eller engångspatroner med nikotin får inte innehålla mer än 2 milliliter.
  • Vätskan får inte innehålla mer nikotin än 20 milligram per milliliter.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de är märkta med hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare får endast säljas om de uppfyller kraven på innehåll, utformning samt produktpresentation.

Tillsyn och avgifter

Du betalar en årlig tillsynsavgift på 3 783 kronor 2024. Har du även tillstånd till försäljning av tobaksvaror betalar du en årlig tillsynsavgift för både tobak och e-cigaretter på 6 305 kronor.

Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften utan du får då betala 1 261 kronor per timme 2024 för de extra timmar som vi lägger ner.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: