Hässleholms kommun

Regler vid tobaksförsäljning

Alla som säljer tobak och liknande produkter måste ansöka om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Du måste vänta tills du fått tillstånd

Du får inte börja sälja tobaksvaror innan du fått ditt tillstånd.

Att sälja tobaksvaror utan tillstånd är ett brott mot lagen om tobak och liknande produkter.

Ansök om tillstånd för tobaksförsäljning Pdf, 256 kB.

Lagen om tobaksförsäljning - Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Övriga regler vid försäljning

 • Alla som säljer tobak ska ha särskild kontroll över försäljningen, det vill säga ha ett egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogram Pdf, 305 kB.

Blankett för finansieringsplan Pdf, 286.1 kB.

 • Du får aldrig sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Fråga efter legitimation.
 • Du får inte sälja tobak om du misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år, så kallad langning.
 • Näringsidkare har ansvar för att personalen får det stöd och den information som krävs för att kunna följa tobakslagens bestämmelser.
 • Tillståndshavaren ansvarar för att enbart korrekt märkta tobaksprodukter säljs.
 • Du får inte ha påträngande, uppsökande eller uppmanande reklam och marknadsföring på sitt försäljningsställe.
 • Du får inte ha reklamskyltar på försäljningsställets utsida eller i skyltfönster.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genomför varje år oanmälda tillsynsbesök hos dig som säljer tobak. Vi utför även inre tillsyn, då vi bland annat kontrollerar bolagets ekonomi i vår kreditupplysningstjänst, för att kontrollera att du är fortsatt lämplig att ha tillstånd för att få sälja tobak. Om vi upptäcker allvarliga brister kan du få en varning eller mista ditt tillstånd.

Tillståndshavarens skyldigheter

Tillståndet är bundet till verksamhetsinnehavaren och till försäljningsstället. Det innebär att en ny ansökan om tillstånd måste göras om verksamheten byter ägare eller om verksamheten byter adress.

Du ska också anmäla betydande ändringar till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Exempelvis är du skyldig att anmäla om du slutar sälja tobak eller om ägar-, styrelse- eller bolagsförhållande förändras.

Anmäl att du slutar sälja tobaksvaror Pdf, 334.2 kB.

Anmäl ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel) Pdf, 290.5 kB.

E-cigaretter kräver anmälan

Ska du börja sälja e-cigaretter? Då måste du göra en anmälan till kommunen.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Vanliga frågor

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak behöver du fylla i en ansökningsblankett. Det är viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt och att alla handlingar som ska bifogas ansökan finns med. Du ska exempelvis bifoga ett egenkontrollprogram och en finansieringsplan.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs det att du uppfyller lagens krav. Det innebär, bland annat:

 • Att du inte har skulder hos Kronofogden
 • Att du inte har anmärkningar hos Skatteverket
 • Att du inte finns i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tar ut en avgift när du ansöker om tillstånd. Utöver kostnaden för själva tillståndet tillkommer därefter en årlig tillsynsavgift.

Ibland behöver miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen följa upp brister i din verksamhet med extra kontroller, förelägganden eller förbud. Dessa extra åtgärder ingår inte i den årliga avgiften, utan du får betala för de extra timmar som vi lägger ner.

 

Du kan se avgifterna på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera

Med tobak och liknande produkter avses:

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: