Hässleholms kommun

Livsmedelskontroll

För att du ska kunna vara säker på att maten du serverar eller säljer uppfyller de krav som ställs måste du ha kunskap och rutiner. Det är ditt företags ansvar att servera och sälja säker mat.

Kontroll av livsmedelsverksamheter

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerar alla livsmedelsföretag i kommunen. Livsmedelsföretagare är du om du hanterar livsmedel. Exempel på verksamheter är café, restaurang, kiosk, matbutik och skolkök.

Som livsmedel räknas också dricksvatten så vi utför även kontroll på dricksvattenanläggningar. Exempel på det är vattenverk och café med egen dricksvattenbrunn.

Hur ofta vi besöker din verksamhet beror på vilka risker din livsmedelsverksamhet har och hur bra du sköter den. Risken och vår erfarenhet av din verksamhet styr storleken på din årliga kontrollavgift.

Årlig kontrollavgift

En verksamhet som vi har bra erfarenhet av får minskad kontrolltid medan de som sköts sämre får ökad kontrolltid. Det lönar sig att vara bra!

Vad kontrolleras?

Ett kontrollbesök görs antingen i form av en inspektion eller en revision. En revision är alltid anmäld i förväg och då görs en undersökning av verksamhetens egenkontroll. Vi kontrollerar att rutiner finns inom olika områden som till exempel personalhygien, rengöring, temperaturkontroll och underhåll. Vid en inspektion kontrolleras att regler och rutiner följs.

En inspektion är i stort sett alltid oanmäld. I samband med klagomål och misstänkta matförgiftningar är det särskilt viktigt att göra oanmälda inspektioner.

Provtagning

Ett annat sätt att bedriva tillsyn är genom provtagning av livsmedel och rengöringsgrad. Det kan innebära provtagning av exempelvis julbord eller att vi använder en ATP-mätare som på plats kan ge en antydan om hur effektivt verksamheten rengör sina redskap och arbetsytor.

Rådgivning i kontrollen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har en rådgivande roll samtidigt som vi också är den myndighet som kontrollerar verksamheten. Det finns en viss konflikt mellan dessa roller.

På Livsmedelsverkets hemsida får du mer information om vilken rådgivning du kan förvänta dig.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Åtgärder vid brister

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upptäcker brister vid kontrollbesöket följs det upp genom åtgärdsplaner, uppföljande inspektioner eller andra åtgärder. Oftast räcker det med att verksamheten redogör för hur de har tänkt åtgärda bristerna och att det följs upp med en uppföljande inspektion.

Ibland behövs strängare åtgärder som förbud eller föreläggande. Det kan till exempel handla om att förbjuda försäljning av felmärkta livsmedel. Vi är också skyldiga att göra en åtalsanmälan när livsmedelsföretagaren inte har följt livsmedelslagstiftningen. Om det finns risk för människors hälsa kan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen stänga verksamheten.

För uppföljande inspektioner, förelägganden och förbud får du som livsmedelsföretagare betala en avgift för extra offentlig kontroll.

Avgifter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: