Hässleholms kommun

Smileypremiering avslutas

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att avveckla smiley-premieringssystemet.

Svårt kombinera med ny riskklassning

Anledningen till detta var bland annat att det blir svårt att applicera med det nya riskklassningssystemet då premieringen hade krävt ett stort arbete för att anpassas efter det nya riskklassningssystemet.

Läs mer om det nya risklassningssystemet

Du som har smiley sedan tidigare kommer fortfarande ligga kvar i erfarenhetsklass A, vilket innebär att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter från er tillsyn. Det finns också fortfarande möjlighet för alla verksamheter utan eller med mindre allvarliga avvikelser att bli A-klassade. Erfarenhetsklassningen bedöms vid varje tillsynsbesök och kan då komma att ändras genom att ett nytt beslut fattas. Detta kommuniceras alltid med verksamheten, samt finns möjlighet att överklaga.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: