Hässleholms kommun

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Ska du sälja någon form av mat eller dryck? Då behöver du i de flesta fall registrera din verksamhet hos Hässleholms kommun. Ett fåtal verksamheter måste godkännas av Livsmedelsverket.

Om din verksamhet har eget vatten

Om din verksamhet har eget vatten (ej kommunalt) måste även denna hantering registreras separat som en dricksvattenanläggning. Detta gäller om du har en kommersiell verksamhet som använder eller tillhandahåller dricksvatten, om du producerar mer än 10m³/dygn eller förser mer än 50 personer med dricksvatten.

Registrera din verksamhet

Minst två veckor innan eller som tidigast tre månader innan du startar din livsmedelsverksamhet ska du lämna in en anmälan om registrering och underlag för riskklassning. Samma gäller för din dricksvattenanläggning. Blanketten nedan ”Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet” används även för registrering av dricksvattenanläggning.

En anmälan ska göras även om du bara ska ha en tillfällig verksamhet.

Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet Pdf, 386.8 kB.

Underlag för riskklassning Pdf, 654.4 kB.

Riskklassningsblankett för dricksvatten fås på begäran hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. I samband med registrering ska också ett undersökningsprogram lämnas in för fastställande. Om din dricksvattenanläggning producerar mer än 100m3/dygn ska även en faroanalys lämnas in för fastställande.

Du får ett skriftligt beslut om registrering som svar på din anmälan. När du har kommit igång med din verksamhet kommer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att göra ett besök i din verksamhet.

Kontrollbesök av livsmedelsverksamhet

Anmäl om du tar över en verksamhet

Om du tar över en verksamhet måste du göra en ny anmälan om registrering. En registrering gäller bara för det företag eller den person som bedriver verksamheten.

Tips, råd och bygglov

Du kan få råd och tips om hur du ska utforma den lokal som du tänker använda till verksamheten samt om du behöver bygglov. Kontakta oss i god tid.

E-post till miljo@hassleholm.se

När verksamheten upphör

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen när verksamheten upphör eller byter ägare. Den nya ägaren måste lämna in en ny anmälan om registrering.

Mobila verksamheter

Om du har en mobil verksamhet ska du registrera den i din hemkommun, det vill säga där du har ditt företag. När du ställer upp din vagn behöver du markägarens tillåtelse. Om du ska använda gasol eller grilla behöver du kontakta räddningstjänsten.

0451-26 70 00

Hantering av gasol (brandfarlig vara)

Godkännande

Verksamheter som producerar livsmedel av animaliskt ursprung, till exempel charkuterier och verksamheter som hanterar opastöriserad mjölk, måste godkännas innan de får starta. Om din verksamhet omfattas av krav på godkännande ska du vända dig till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Du behöver inte få ett godkännande om du har en småskalig verksamhet som:

  • producerar små mängder livsmedel av animaliskt ursprung
  • och om du säljer produkterna på den lokala marknaden, det vill säga i din hemkommun och i angränsande kommuner.

Fettavskiljare

De flesta verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska ha sina avloppssystem kopplade till en så kallad fettavskiljare. Innan du installerar en fettavskiljare lämnar du in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver ett startbesked innan du påbörjar installationen.

Tömning och rengöring

En fettavskiljare ska tömmas och rengöras regelbundet. Kontakta Hässleholm Miljö för information om tömning.

0451-26 82 00

E-post till hassleholmmiljo@hassleholm.se

Avgift

Du betalar en avgift för att registrera din verksamhet samt en årlig kontrollavgift. Den årliga kontrollavgiften beror på hur många kontrolltimmar du tilldelas. Om du inte sköter din verksamhet kan det tillkomma en avgift för extra kontroller.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Registrera ditt företag innan du startar

Du som ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag och/eller dricksvattenanläggning ska registrera detta hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det gäller för alla livsmedelsföretag och dricksvattenanläggningar, exempelvis restaurang, pizzeria, kafé, livsmedelsbutik, skolkök, förskola och äldreboende.

Om du missar att registrera företaget hos oss ska vi enligt livsmedelslagen besluta om en sanktionsavgift. När vi beslutar om det får vi inte ta hänsyn till varför felet skedde. Det spelar ingen roll om det var slarv, olyckshändelse, glömska, okunskap eller att man inte ville registrera sig. Det hjälper heller inte om du snabbt rättar till felet, vi måste ändå ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften är en procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 5000 kronor och som högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättning.

Om du har tagit över ett företag utan att anmäla det är sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor, oavsett årsomsättning.

Om staten, en kommun eller ett landsting har startat eller tagit över ansvaret för en verksamhet och inte anmäler det blir sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: