Hässleholms kommun

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Planerar du att öppna restaurang, kafé eller kanske en pizzeria? Då behöver du i de flesta fall registrera din verksamhet hos Hässleholms kommun.

Kom ihåg att registrera

De allra flesta företag ska vara registrerade för att få sälja eller servera livsmedel.

Kravet på registrering gäller till exempel restauranger, kaféer, skolkök, mottagningskök, industrier, grossister, butiker, e-handel och kiosker. Även verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare omfattas av kravet på registrering. En anmälan ska göras även om du bara ska ha en tillfällig verksamhet.

Du registrerar din livsmedels- och/eller dricksvattenverksamhet via e-tjänsten och legitimerar dig med e-legitimation.

I samband med registreringen lämnar du även uppgifter om vilken hantering du har i din verksamhet. Du behöver kunna ange verksamhetens inriktning, aktiviteter, produktgrupper, storlek och eventuell tredjepartscertifiering av verksamheten innan du skickar in.

Om du behöver hjälp att fylla i uppgifterna kan du kontakta Hässleholms kommuns kontaktcenter

Kontaktcenter

Om din verksamhet har eget vatten

Om din verksamhet har eget vatten (ej kommunalt) måste även denna hantering registreras separat som en dricksvattenanläggning.

Detta gäller om du har:

  • en kommersiell verksamhet som använder eller tillhandahåller dricksvatten
  • om du producerar mer än 10m³/dygn
  • förser mer än 50 personer med dricksvatten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Behöver du hjälp med blankett istället för e-tjänst?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Vi besöker din verksamhet

Du får ett skriftligt beslut om registrering som svar på din anmälan. När du har kommit igång med din verksamhet kommer en livsmedelsinspektör från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att göra ett föranmält besök i din verksamhet. När vi besöker dig vill vi ta del av era rutiner. Det är viktigt att den som är ansvarig för verksamheten är närvarande vid vårt besök.

Om du inte sköter din verksamhet enligt gällande regelverk kan det tillkomma en avgift för uppföljande kontroller.

Kontrollbesök av livsmedelsverksamhet

Avgift

Du betalar en fast avgift för att registrera din verksamhet. Avgiften ska betalas även om du av någon anledning väljer att inte starta din verksamhet.

Utöver avgiften för registrering betalar du för den kontrolltid som miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen lägger ner på din verksamhet. Om du inte sköter din verksamhet kan det tillkomma en avgift för uppföljande kontroller.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Ny ägare, ny plats eller ändrad bolagsform

Om verksamheten byter ägare räknas det som en ny livsmedelsanläggning. Den tidigare innehavarens registrering gäller inte för den nya ägaren. Du måste alltså göra en ny registrering.

Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer, även om det är samma personer som driver verksamheten. Om du flyttar verksamheten till en annan adress, måste du även då göra en ny registrering.

Anmäl innan du startar

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan den ska starta. När vi registrerat verksamheten får du ett beslut om detta. Det tar vanligtvis bara några dagar. Du måste betala registreringsavgiften oavsett om du startar eller inte. Avvakta därför med att anmäla om du är osäker på om du ska starta.

Om du köper ett helt bolag och tar över verksamheten på samma adress behöver du bara kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att lämna nya kontaktuppgifter och uppgifter till den som är ansvarig kontaktperson.

Om du startar utan att registrera

Om du missar att registrera företaget hos oss ska vi enligt livsmedelslagen besluta om en sanktionsavgift. När vi beslutar om det får vi inte ta hänsyn till varför felet skedde. Det spelar ingen roll om det var slarv, olyckshändelse, glömska, okunskap eller att man inte ville registrera sig. Det hjälper heller inte om du snabbt rättar till felet, vi måste ändå ta ut en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens storlek

Sanktionsavgiften är en procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättning.

Om du har tagit över ett företag utan att anmäla det är sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen. Avgiften är dock som lägst 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor, oavsett årsomsättning.

Om staten, en kommun eller ett landsting har startat eller tagit över ansvaret för en verksamhet och inte anmäler det blir sanktionsavgiften 40 000 kronor.

Registrering är inte alltid nödvändig

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet som du ska driva under en begränsad period eller i mycket liten skala, är det inte alltid självklart att du behöver registrera den hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. För att veta om just din verksamhet måste registreras kan du alltid kontakta oss.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: miljo@hassleholm.se

Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så ansvarar du för de livsmedel som du säljer eller skänker är säkra.

När verksamheten upphör

Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen när verksamheten upphör eller byter ägare. Den nya ägaren måste lämna in en ny anmälan om registrering.

Godkännande

Verksamheter som producerar livsmedel av animaliskt ursprung, till exempel charkuterier och verksamheter som hanterar opastöriserad mjölk, måste godkännas innan de får starta. Om din verksamhet omfattas av krav på godkännande ska du vända dig till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Du behöver inte få ett godkännande om du har en småskalig verksamhet som:

  • producerar små mängder livsmedel av animaliskt ursprung
  • och om du säljer produkterna på den lokala marknaden, det vill säga i din hemkommun och i angränsande kommuner.

Tips och råd

Mobila verksamheter
Om du har en mobil verksamhet ska du registrera den i din hemkommun, det vill säga där du har ditt företag. När du ställer upp din vagn behöver du markägarens tillåtelse. Om du ska använda gasol eller grilla behöver du kontakta räddningstjänsten.

Telefon: 0451-26 70 00

Hantering av gasol (brandfarlig vara)

Bygglov
Du kan få råd och tips om hur du ska utforma den lokal som du tänker använda till verksamheten samt om du behöver bygglov. Kontakta oss i god tid.

Kontakta miljöavdelningen om du har frågor om lokalens utformning.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: miljo@hassleholm.se

Kontakta bygglovsavdelningen om du har frågor om bygglov.

Telefon: 0451-26 70 00

E-post: stadsbyggnad@hassleholm.se

Fettavskiljare
De flesta verksamheter som hanterar oförpackade livsmedel ska ha sina avloppssystem kopplade till en så kallad fettavskiljare. Innan du installerar en fettavskiljare lämnar du in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du behöver ett startbesked innan du påbörjar installationen.

Tömning och rengöring
En fettavskiljare ska tömmas och rengöras regelbundet. Kontakta Hässleholm Miljö för information om tömning.

Telefon: 0451-26 82 00

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se

Navigera vidare

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: