Hässleholms kommun

Avgifter och riskklassning

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av olika avgifter. Hur välskött din verksamhet är samt omfattningen på kontrollerna påverkar avgiften.

Olika avgifter

Det finns flera olika avgifter som rör dig som livsmedelsföretagare. De vanligaste avgifterna är:

  • Registreringavgift
  • Avgift för livsmedelskontroll
  • Avgift för uppföljande kontroll

Registreringsavgift

Vi tar ut en fast avgift för registrering av din verksamhet. Den avgiften motsvarar en timmes handläggningstid. Tänk på att du måste betala avgiften även om du av någon anledning inte startar din verksamhet.

I samband med första besöket tar vi även ut en kostnad för handläggningstiden för riskklassning av verksamheten.

Du kan se avgifterna på vår avgiftssida.

Avgifter för tillsyn inom miljö och livsmedel med mera Länk till annan webbplats.

Avgift för livsmedelskontroll

Den 1 januari 2024 ändrades systemet för livsmedelsavgiften i Hässleholm. Ändringen gäller alla livsmedelsverksamheter och gör att du i början av året inte längre får en årlig faktura för planerad tillsyn. Istället baseras avgiften på tiden (antal timmar) som har lagts ner i varje kontrollärende.

Du betalar alltså efter att kontrollen har gjorts i din verksamhet och enligt gällande timavgift, så kallad efterhandsdebitering.

Avgiften beror på livsmedelsinspektörens nedlagda tid i ärendet och omfattar såväl förberedelser, kontroll som efterarbete. Du betalar för den totala tiden som har lagts ner och inte bara för den tid som inspektören är på plats i din verksamhet.

Hur stor avgift du behöver betala beror bland annat på storleken på din verksamhet, hur välskött verksamheten är samt hur omfattande kontrollen är.

Uppföljande kontroll

Om vi hittar brister i din verksamhet vid vårt ordinarie kontrollbesök kan vi behöva följa upp med fler inspektioner eller ett beslut om åtgärdskrav. Den tiden får du också betala för.

Om det förekommer klagomål eller rapporter om misstänkta matförgiftningar som anses vara befogade måste du betala för den påföljande kontrollen. Det gäller även eventuella kostnader för provtagning.

Övriga avgifter

Information om ovanstående samt övriga avgifter som kan bli aktuella hittar du i Hässleholms kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel.

Taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll av livsmedel Pdf, 308.7 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: