Hässleholms kommun

Nämnder

Hässleholms kommun har nio nämnder. Varje nämnd, med undantag av valnämnden, styr en förvaltning där anställda tjänstepersoner utför det arbete som krävs för att uppfylla de mål och riktlinjer som de politiska nämnderna beslutar om.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Varje år fastställer kommunfullmäktige mål och riktlinjer för nämndernas verksamheter. För att nämnderna ska kunna uppfylla de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om, får de en budget att använda.

Nämnderna ska ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomföra dessa beslut.

Våra nämnder

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: