Hässleholms kommun

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt för socialpsykiatri.

Om omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens uppdrag styrs av ett antal lagar. De viktigaste lagarna som vi jobbar efter är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgsnämnden ska verka för att du ska kunna ha det bra även när du åldras eller om du har en funktionsnedsättning. Vårt mål är att du ska kunna:

  • leva ett självständigt liv
  • delta i samhällslivet
  • ha en meningsfull sysselsättning
  • bo i en egen bostad.

För att åstadkomma detta arbetar vi med bland annat förebyggande åtgärder, särskilda boendeformer, bostäder med särskild service och andra former av stöd.

Presidium

  • Ordförande Christer Welinder (S).
  • Förste vice ord­förande Ann Persson (M).
  • Andre vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD).

Omsorgsnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare, som är valda av kommunfullmäktige, som i sin tur väljs av folket i allmänna val.

Omsorgsnämndens förvaltning

Omsorgsförvaltningen ansvarar för att genomföra omsorgsnämndens beslut.

Omsorgsförvaltningen Länk till annan webbplats.

Mötestider, protokoll med mera

Omsorgsnämndens kallelser, protokoll och mötestider

Alla politiker i omsorgsnämnden Länk till annan webbplats.

Omsorgsnämndens reglemente Pdf, 341.7 kB.

Omsorgsnämndens delegeringsregler Pdf, 528.7 kB.

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Omsorgsnämndens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut till nämnden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

  • Ordförande Christer Welinder (S).
  • Förste vice ord­förande Ann Persson (M).
  • Andre vice ordförande Susanne Lottsfeldt (SD) .

Arbetsutskottets protokoll med mera

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll

Alla politiker i omsorgsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: