Hässleholms kommun

Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse - kommunens motsvarighet till regeringen - som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Om kommunstyrelsen

Styrelsen har bland annat:

 • uppsikt över övriga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet
 • lägger fram förslag till beslut som ska beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att om en nämnd vill att fullmäktige ska besluta i en viss fråga måste ärendet först passera kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
 • ansvar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsens ansvarar också för räddningstjänsten och övergripande interna säkerhetsfrågor i kommunen.

Kommunstyrelsens presidium

 • Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).
 • Kommunstyrelsens förste vice ordförande Lina Bengtsson (M).
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande Hanna Nilsson (SD).

Kommunstyrelsens består av tretton ledamöter och tretton ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen finns det tre utskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och IT-utskott.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att genomföra kommunstyrelsens beslut.

Kommunledningsförvaltningen

Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens kallelser, protokoll och mötestider

Alla politiker i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens reglemente Pdf, 299.3 kB.

Kommunstyrelsens delegeringsregler Pdf, 416 kB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen samt beslutar i löpande ärenden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Lena Wallentheim (S).
 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts vice ordförande Lina Bengtsson (M).
 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamot Hanna Nilsson (SD).

Arbetsutskottets mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser, protokoll och mötestider

Alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar och förhandlar i kommunens övergripande personalfrågor. Personalutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

 • Personalutskottets ordförande Joachim Fors (S).
 • Personalutskottets vice ordförande Ulf Berggren (SD).
 • Personalutskottets ledamot Stefan Larsson (M).

Mötestider, protokoll med mera

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll och mötestider

Alla politiker i kommunstyrelsens personalutskott Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens personalutskotts instruktion Pdf, 95.3 kB.

Kommunstyrelsens IT-utskott

IT-utskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

 • IT-utskottets ordförande Urban Widmark (M).
 • IT-utskottets vice ordförande Paul Thurn (SD).
 • IT-utskottets ledamot Thomas Haraldsson (L).

Kommunstyrelsens IT-utskotts protokoll

Alla politiker i kommunstyrelsens IT-utskott Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens IT-utskotts instruktion Pdf, 345 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: