Hässleholms kommun

Förvaltningar

Förvaltningarna utför det arbete som de politiska nämnderna beslutar om. Hässleholms kommun har åtta förvaltningar.

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut. Hässleholms kommun har åtta förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Våra förvaltningar

Kommundirektör

Bengt-Arne Persson är kommunens högsta tjänsteman och chef för hela tjänstemanna-organisationen. Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.

Bengt-Arne Persson i svart kostym, vit skjorta och blå slips mot höstlig bakgrund.

Bengt-Arne Persson. Foto: Ida Forsberg

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: