Hässleholms kommun

Förvaltningar

Förvaltningarna utför det arbete som de politiska nämnderna beslutar om. Hässleholms kommun har åtta förvaltningar.

Tjänstemännen i förvaltningarna ser till att förverkliga nämndens politiska beslut. Hässleholms kommun har åtta förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens medborgare. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Våra förvaltningar

Kommundirektör

Ulf Bengtsson är kommunens högsta tjänsteman och chef för hela tjänstemanna-organisationen. Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen att stödja, främja och utveckla kommunen och dess verksamheter.

Porträttbild på Ulf Bengtsson - man med brun mustasch och glasögon klädd i brun kavaj, som ler och tittar in i kameran.

Kommundirektör Ulf Bengtsson. Foto: Niklas Gustavsson

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: