Hässleholms kommun

Kallelser, protokoll och mötestider för omsorgsnämndens arbetsutskott

Här hittar du omsorgsnämndens arbetsutskotts kallelser och protokoll.

Kallelser med handlingar

Protokoll

Tidigare års protokoll

Sök protokoll

Sök protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2024

Omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten, men de protokollförs alltid.

Mötesdagar

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

30-52328-

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-27-2****6****2***

*** Mötet hålls en måndag
**** Mötet hålls en onsdag

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: