Hässleholms kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har alltid förberetts i någon av de åtta nämnderna och i kommunstyrelsen innan mötet.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar bland annat upp och beslutar om:

  • mål och riktlinjer för nämnderna
  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder
  • val av revisorer
  • grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
  • folkomröstning i kommunen
  • beslutar om motioner.

Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 33 ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium

Erik Berg (M)

Kommunfullmäktiges ordförande.

Erik Berg mot en ljusgrå bakgrund

Erik Berg. Foto: Exakta Creative

Irene Nilsson (S)

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande.

Irene Nilsson mot en ljusgrå bakgrund.

Irene Nilsson. Foto: Exakta Creative

Patrik Jönsson (SD)

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

Patrik Jönsson mot en ljusgrå bakgrund.

Patrik Jönsson. Foto: Exakta Creative

Mandatfördelning

Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

Mandatfördelning 2022-2024

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: