Hässleholms kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige har alltid förberetts i någon av de åtta nämnderna och i kommunstyrelsen innan mötet.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar bland annat upp och beslutar om:

 • mål och riktlinjer för nämnderna
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • val av revisorer
 • grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
 • folkomröstning i kommunen
 • beslutar om motioner.

Kommunfullmäktiges presidium

 • Erik Berg (M), kommunfullmäktiges ordförande.
 • Patrik Jönsson (SD), kommunfullmäktiges förste vice ordförande.
 • Irene Nilsson (S), kommunfullmäktiges andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige i Hässleholm har 61 ordinarie ledamöter och 33 ersättare.

Mötestider, protokoll med mera

Kommunfullmäktiges mötestider, kallelser och protokoll

Följ kommunfullmäktige via webb-TV och radio

Alla politiker i kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 158 kB.

Mandatfördelning

Vart fjärde år väljer invånarna i Hässleholms kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige.

Mandatfördelning 2022-2024

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Uppdaterad: