Hässleholms kommun

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar bland annat för vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd.

Om arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden är bland annat:

  • kommunal vuxenutbildning
  • yrkesutbildningar för vuxna
  • yrkeshögskola.

Presidium

  • Ordförande Meta Jarl (S).
  • Förste vice ordförande Axel Johnsson (M) .
  • Andre vice ordförande Jens Lindholm (SD).

Arbetsmarknadsnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare som är valda av kommunfullmäktige.

Arbetsmarknadsnämndens förvaltning

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att genomföra arbetsmarknadsnämndens beslut.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Mötestider, protokoll med mera

Arbetsmarknadsnämndens kallelse, protokoll och mötestider

Alla politiker i arbetsmarknadsnämnden Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknadsnämndens reglemente Pdf, 284.3 kB.

Arbetsmarknadsnämndens delegeringsregler Pdf, 391.3 kB.

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut till nämnden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

  • Ordförande Meta Jarl (S).
  • Förste vice ordförande Axel Johnsson (M) .
  • Andre vice ordförande Jens Lindholm (SD).

Arbetsutskottets protokoll med mera

Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts kallelse, protokoll och mötestider

Alla politiker i arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: