Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för förskola och skola.

Om barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för Hässleholms kommuns

  • förskolor och pedagogiska omsorg
  • fritidshem
  • förskoleklasser och grundskolor
  • särskolor
  • gymnasieskolor
  • kulturskola.

Nämnden har även ansvar för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Hässleholms kommun. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna och fritidshemmen samt alla skolor.

Presidium

  • Ordförande Stefan Larsson (M).
  • Förste vice ordförande Joachim Fors (S).
  • Andre vice ordförande Ulf Berggren (SD).

Barn- och utbildningsnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att genomföra barn- och utbildningsnämndens beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mötestider, protokoll med mera

Barn- och utbildningsnämndens kallelse, protokoll och mötestider

Alla politiker i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Pdf, 364.3 kB.

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsregler Pdf, 803.1 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: