Hässleholms kommun

Valnämnden

Valnämnden är den lokala valmyndigheten i kommunen med ansvar för frågor om val. Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av val till Europaparlamentet och valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige samt extra val och folkomröstningar.

Om valnämnden i Hässleholms kommun

Valnämnden beslutar om det praktiska genomförandet av valen och ordnar lämpliga röstnings- och vallokaler och förordnar röstmottagare. Valnämnden ansvarar för den preliminära rösträkningen.

Valnämnden består av sju ledamöter och tre ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige.

  • Ordförande Christer Welinder (S).
  • Vice ordförande Christer Caesar (KD).

Alla politiker i valnämnden Länk till annan webbplats.

Valnämndens delegeringsregler Pdf, 98.6 kB.

Regionalt och centralt ansvar

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen Skåne. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar samt fastställer resultaten vid kommun- och regionsfullmäktigvalen.

Länsstyrelsen Skåne - val Länk till annan webbplats.

Det övergripande ansvaret har Valmyndigheten, som ansvarar centralt för genomförandet av val och landsomfattande folkomröstningar och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller förordning.

Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Nästa val

Valet till Europaparlamentet genomförs vart femte år och nästa EU-val är den 9 juni 2024.

Valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år och nästa valår är 2026. 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: