Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden ansvarar även för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Om miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedriver den kommunala lantmäteriverksamheten och kommunens mätningstekniska verksamhet. Nämnden tar fram detaljplaner för hur kommunens mark ska utnyttjas och beslutar om bygglov.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar även för:

 • tillsyn av industrier, skolor, fotvårdare, livsmedel, tobak, receptfria läkemedel, solarier och mycket mer
 • kommunens sjökalkningsverksamhet.

 I samråd med kommunstyrelsen ansvarar nämnden för:

 • översiktlig fysisk planering
 • hållbar utveckling
 • energieffektivisering och klimatanpassning.

Kommunens energi- och klimatrådgivare arbetar på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Presidium

 • Ordförande Bo Persson (M).
 • Förste vice ordförande Ann Olausson (S).
 • Andre vice ordförande Paul Thurn (SD).

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sex ersättare som är valda av kommunfullmäktige.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att genomföra miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Mötestider, protokoll mer mera

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens kallelse, protokoll och mötestider

Alla politiker i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Länk till annan webbplats.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens reglemente Pdf, 390 kB.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegeringsregler Pdf, 503.3 kB.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärenden och lägger fram förslag till beslut till nämnden. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

 • Ordförande Bo Persson (M).
 • Vakant.
 • Ledamot Paul Thurn (SD).

Arbetsutskottets protokoll med mera

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott kallelse och protokoll

Alla politiker i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: