Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för kommunens miljöarbete och fysisk planering.

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen gör långsiktiga planer för hur Hässleholms kommun med stad, orter och byar ska utvecklas med bostäder, parker och vägar.


Förvaltningen hanterar bygglov och arbetar med tillsyn och rådgivning för bland annat vatten- och avloppsanläggningar och avfallshantering. Även mätning, kartläggning och fastighetsbildning liksom livsmedels- och kemikaliehantering ingår i uppdraget.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar

Förvaltningen är indelad i sex avdelningar som leds av respektive avdelningschef.

  • Miljöavdelningen
  • Byggavdelningen
  • Planavdelningen
  • Mät- och GIS-avdelningen
  • Lantmäteriavdelningen
  • Verksamhetsstöd

Förvaltningschef

Sandra Gustafsson är förvaltningschef.

Politisk nämnd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för förvaltningen.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden


Har du frågor eller vill prata med någon på förvaltningen?
Hör av dig till vårt kontaktcenter

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: