Hässleholms kommun

Kallelse, protokoll och mötestider för miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Här hittar du miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts kallelse och protokoll.

Kallelse

Protokoll

Tidigare års protokoll

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2024

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Mötestider

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

9

13

12

9

14

11

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

13

10

8

12

3

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: