Hässleholms kommun

Kallelse, protokoll och mötestider för miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Här hittar du miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts kallelse och protokoll.

Kallelse

Protokoll

Tidigare års protokoll

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2023

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden är stängda för allmänheten men de protokollförs alltid.

Mötestider

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

10

14

14

11

9

13

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-

8

12

10

14

5

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: