Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Regler för rökfria uteserveringar och butiksentréer

Den 1 juli 2019 trädde en ny tobakslagstiftning i kraft. Lagen innebär att rökförbudet utökas till ett flertal nya platser utomhus - däribland uteserveringar och butiksentréer. Genom att respektera rökförbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö.

Skylt - All rökning förbjuden

Skylt som visar att all rökning är förbjuden.

Varför en ny lag?

Syftet med den nya tobakslagen är att förhindra barn och ungdomar från att börja röka samt att förbättra folkhälsan. Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen skyddar även personer från att utsättas för passiv rökning.


Nya rökfria miljöer

Den nya tobakslagen innebär att bland annat att uteserveringar utanför restauranger och caféer ska vara rökfria. Även butiksentréer och inhägnade utomhusarenor ska vara rökfria. Läs mer om nya rökfria miljöer nedan.

  • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
  • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.Läs mer om miljöer som redan idag ska vara rökfria

Den nya tobakslagen omfattar inte bara traditionell tobak utan även likande produkter så som:

  • Elektroniska cigaretter
  • Örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar.
  • Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Ansvaret ligger på den som äger eller på annan grund, till exempel som hyresgäst, disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus. Kort sagt den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs. Den ansvarige har skyldighet att sätta upp tydlig skyltning samt att informera vid överträdelser. Läs mer nedan.

I den nya tobakslagen finns krav på att informera om att rökförbud gäller genom tydlig skyltning. Se även till att inte ha askkoppar i anslutning till där rökförbud råder.


Ansvarig behöver dock inte markera ut en tydlig gräns för rökförbud.


Skyltar för fri nedladdning


Läs mer i lagen om tobak och likande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om någon röker trots rökförbud och detta påpekas ska ansvarig, enligt lagen, kunna ingripa med information och tillsägelser. Informera gärna berörd personal om den nya tobakslagen och syftet med rökförbudet. Då får personalen verktyg till att kunna informera rökande om att det inte är tillåtet.


Ansvarig har ingen skyldighet att informera om var rökning kan ske.

 

Läs mer i lagen om tobak och likande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om någon trots tydlig information och tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Det är dock bara poliser och ordningsvakter som har rätt att avvisa personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.


Läs mer i lagen om tobak och likande produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades