Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Magnetfält

Hässleholms kommun tillämpar försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält vid anläggning av nya elanläggningar och byggnader. Det innebär att man redan vid planeringen strävar efter att utforma och placera byggnader med mera för att begränsa exponeringen.

Bedömningsgrund

Vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbete med bygglovsgranskning används värdet 0,2 µT (mikrotesla, en miljondels tesla) som bedömningsgrund vid nybyggnationer.


Strålsäkerhetsmyndigheten om magnetfält och hälsorisker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades