Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Magnetfält

  • Ingen giltig användare vald.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen tillämpar försiktighetsprincipen för elektromagnetiska fält vid anläggning av nya elanläggningar och byggnader. Det innebär att man redan vid planeringen strävar efter att utforma och placera byggnader m.m. så att exponeringen begränsas.

Vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbete med bygglovsgranskning används värdet 0,2 µT (mikrotesla, en miljondels tesla) som bedömningsgrund vid nybyggnationer.


Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du läsa mer information om magnetfält och hälsorisker.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-06-29