Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Olycksförebyggande åtgärder

Tänk på hastigheten!

Händer det att du kör för fort ibland? Innan man vet ordet av kan olyckan vara framme och det ofattbara vara ett faktum.

Pågående trafiksäkerhetsarbete

Hässleholms kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. Trafiksäkerhetsarbetet i Hässleholm utgår från nollvisionen vilket innebär att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken. Man utgår dels utifrån den olycksstatistik som förs av Transportstyrelsen men även genom ett nära samarbete med räddningstjänst och polis. Tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och polisen har alla en viktig bit i trafiksäkerheten och därför når vi längre om vi hjälps åt.

Varningsskylt barn

Olycksläget

Flest olyckor och tillbud sker naturligt på de mer trafikerade vägarna, särskilt där oskyddade trafikanter måste samspela med bilister.

Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att befintliga resurser i huvudsak ska användas för insatser och åtgärder på detta gatunät. Vi måste väga varje objekt mot övriga behov, så att den mest motiverade åtgärden får prioritet framför de som är mindre angelägna.


Ansvaret för säkerheten delas mellan väghållaren och de som kör på vägarna. Hässleholms kommun följer kontinuerligt upp statistik över olycksplatser för att kunna utreda vad som behöver förbättras.

Bostadsgator

Det går snabbt i trafiken och även på våra bostadsgator. Ofta är det de boende själva som kör för fort. Man blir hemmablind, tycker sig har koll på situationen och har kanske lite bråttom. Men på ett ögonblick kan ett barn springa ut i gatan och då är det svårt, om inte omöjligt att hinna stanna om man kör för fort.


På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Hässleholms kommun får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Generellt sett är kommunen mycket restriktiva med att anlägga gupp på bostadsgator.


Fysiska farthinder byggs framförallt vid viktiga gång- och cykelpassager över större vägar, utanför skolor eller på olycksdrabbade punkter.


Vad Hässleholms kommun gör:

  • Informerar om vikten av att hålla hastigheten.
  • Erbjuder att sätta upp digital hastighetsdisplay under en period.


Vad kan du göra:

  • Låta bilen stå ibland för att minska trafiken.
  • Hålla hastigheten och gärna sakta ner.
  • Skapa relationer med dina grannar och lyfta frågan om vikten att hålla nere farten.
  • Lära barnen att gatan inte är någon lekplats.
  • Se till att du och din familj syns i trafiken genom att bära reflexer.


Här finns en broschyr Pdf, 580 kB. (Pdf, 580 kB) om vikten att hålla hastigheten och tänka sig för. Ett bra underlag för om man vill lyfta frågan i sitt bostadsområde.


Digital hastighetsskylt

Vill du ha en digital hastighetsskylt på din gata i en period?


En digital hastighetsskylt kan vara ett bra sätt att bli påmind om vilken hastighet man kör. Därför har kommunen sådana skyltar som kan sättas upp vid behov.


Hör av dig till Tekniska förvaltningen via vårt kontaktsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte skriva gata, nummer och vilken riktning det gäller. Tekniska förvaltningen låter skyltarna vandra runt så ibland kan det ta ett tag innan det blir din tur.


Digital skylt

Sidan uppdaterades