Hässleholms kommun

Grävtillstånd och TA-plan

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför behöver du tillstånd för att gräva och schakta. Du behöver också tillstånd för att utföra arbeten som påverkar gående, cyklister eller fordonstrafik som till exempel uppställning av en byggställning eller container.

Så ansöker du

Du ansöker om grävtillstånd via vår e-tjänst.

Din ansökan kostar

När du ansöker om grävtillstånd hos oss tar vi ut en avgift. Grundbeloppet är 1 500 kronor, enligt KPI-index. Den här avgiften gäller också om du har behövt gräva vid en akut situation och meddelar Hässleholms kommun i efterhand. Vi skickar faktura på avgiften till dig, så fort som möjligt efter att du har skickat in din ansökan.

Ha en godkänd trafikanordningsplan

Till varje grävtillstånd och övrigt arbete på väg så behöver du en trafikanordningsplan. Vid grävning görs denna i samband med ansökan om grävningstillstånd i e-tjänsten för grävningstillstånd och TA-planer. Vid annat arbete så som avstängning av gator i samband med arrangemang, bygguppställningar eller lift på kommunal mark gör du en separat ansökan om trafikanordningsplan i samma e-tjänst.

Du ska alltid ha en godkänd trafikanordningsplan och ett beviljat grävtillstånd på arbetsplatsen

För liftuppställning kortare tid än tre timmar krävs en anmälan till tekniska förvaltningen samt att en trafikanordningsplan skickas in. Vid längre tid än tre timmar ska en anmälan om upplåtelse av mark göras till Polisen.

Ansök om tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på hur en sådan trafikanordningsplan kan se ut finns här:

TA-plan liftuppställning Pdf, 598 kB, öppnas i nytt fönster.

Handläggningstid

Om din ansökan är komplett och vi inte behöver göra någon utredning är handläggningstiden ca 15 arbetsdagar. Gäller din ansökan ett större område kan handläggningstiden vara längre.

Akut grävning

Om du behöver gräva akut, till exempel vid en vattenläcka, lämnar du in en ansökan om grävtillstånd i efterhand.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: