Hässleholms kommun

Snöröjning och halkbekämpning

Hässleholms kommun ansvarar för renhållning och snöröjning på gator och vägar där kommunen är väghållare. Här kan du läsa mer om när vi skottar snö och bekämpar halka.

Vinterberedskap

Mellan den 1 november och den 31 mars har vi vinterberedskap. Vi följer väderprognosen och står i beredskap dygnet runt.

Kommunen ansvarar för kommunala gatorna, vägarna, gång- och cykelvägar samt kommunens fastigheter med hjälp av våra medarbetare samt upphandlade entreprenörer.

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, medan vägföreningar och vägsamfälligheter har hand om enskilda vägar.

Du som fastighetsägare ansvarar för gångbanor och trottoarer längs din fastighet.

Vi arbetar för att gator samt gång- och cykelvägar ska vara framkomliga på ett säkert sätt så snabbt som möjligt. Varje maskin har sitt ansvarsområde och vårt fokus ligger på att ha körbara vägar.

Gator som är infarter och där många människor passerar prioriterar vi före områden som inte är lika trafikerade. Vi arbetar för att gator samt gång- och cykelvägar ska vara framkomliga på ett säkert sätt så snabbt som möjligt. Beroende på snömängd och tid på dygnet kan vi behöva ploga ett par gånger innan vi sandar.

Prioritering vid snöröjning och halkbekämpning

 • Huvudgator och gator med busstrafik
 • Gång- och cykelvägar till skolor och järnvägsstationer
 • För medborgarna säkerhet och för effektivare arbete prioriterar vi snöröjning nattetid. Därmed minskar vi risken för olyckor.
 • På kommunens förskole- och skolor gårdar och parkeringar prioriterar vi maskinkörning nattetid när verksamheterna är stängda.

Halkbekämpning

Vi halkbekämpar så fort det finns risk för halka.

 • Huvudgator och bussgator halkbekämpas med salt
 • Lokalgator, gång- och cykelvägar, gångytor samt fastigheter halkbekämpas med sand/makadam.

Snöröjning

 • Normalt börjar vi snöröja efter att det slutat snöa men om det snöar under en längre tid kan vi påbörja snöröjningen även innan det slutat snöa. Snöröjning på gator påbörjas vid ett snödjup på 8 cm och snöröjning på gång- och cykelvägar påbörjas vid ett snödjup på 4 cm.
 • Alla snöröjningsfordon har inte möjlighet att grusa samtidigt som man plogar därför grusas vissa ställen efter plogning.
 • Vid snöfall dagtid eller vid kraftiga snöfall hinner ofta gatorna bli hårt packade av trafiken innan vi hinner ploga. Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på gator, maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladet inte kommer igenom hårt packad snö.

Vid extrema snöfall

 • När SMHI varnar för extrema snöfall och uppmanar allmänheten att inte vara på vägarna är vårt mål att hålla vägarna öppna för grundläggande funktioner i samhället som räddningstjänst, busstrafik och sjukvård. Vid sådana snöfall kan vi även behöva ploga prioriterade gator flera gånger innan vi sandar och innan vi börjar med snöröjningen på mindre trafikerade gator.
 • Bortforsling av snö sker i undantagsfall där snövallar är siktskymmande och hindrar framkomlighet för busstrafiken. Åtgärden är kostsam och har en påverkan på miljön då snön räknas som avfall.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare inom ett tätbebyggt område ansvarar för att halkbekämpa och skotta trottoaren eller annan gångyta som finns utanför din fastighet.

 • Det bildas tyvärr snövallar när gatorna plogas och det är du som fastighetsägare som får ta bort vallarna från din infart. Skotta därför efter att plogen kört i området.
 • Du ansvarar även för att skotta tak och se till att farliga istappar tas bort.
 • Snöröj ordentlig fram till ditt sopkärl och postlådor så att sophämtarna och brevbärarna kan tömma kärlet enkelt och lämna post i din låda.

Här kan du hämta gratis sand

Ta med spade och hink. Endast två hinkar per hushåll vid varje tillfälle.

 • Hässleholm, Kommendörsgatan, två lådor vid vändplatsen.
 • Tyringe, Fabriksgatan vid kommunförråd.
 • Sösdala, Hanåsvägen/Fasanvägen vid kommunförråd.
 • Vinslöv, Stormgatan vid kommunförrådet.
 • Bjärnum, Boställsgatan vid kommunförråd.
 • Vittsjö, Lehultsvägen vid gamla kommunförrådet.
 • Hästveda Bygatan 22 vid Hantverksgården

Felanmäl om vi inte har plogat

Om vi inte har plogat på en viss gata eller gång- och cykelväg som tillhör Hässleholms kommun ska du göra en felanmälan. Vid akuta ärenden ringer du vårt kontaktcenter på 0451-26 70 00.

Gör en felanmälan

Om du upplever bekymmer på läns- och riksvägar ska du höra av dig till Trafikverket.

Kontakta Trafikverket Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: