Hässleholms kommun

Vägbidrag

Du som har hand om enskild väg har möjlighet att söka bidrag för byggnation, underhåll och drift, förbättringsåtgärder. Du kan söka både kommunalt och statligt bidrag. Det statliga bidraget söker du hos Trafikverket.

Du kan söka vägbidrag om du:

 • är en enskild väghållare
 • ingår i en samfällighet
 • ingår i en vägförening
 • Vägen måste vara minst 400 meter och ligger i Hässleholms kommun.

Sök kommunalt vägbidrag

Fyll i formulär och skicka det till tekniska nämnden. Du hittar adressen på blanketten. Tekniska förvaltningen har därefter en handläggningstid på 8 veckor innan vi hör av oss till den som står som kontaktperson i formuläret. Beslutet är giltigt i fem kalenderår, om inget annat framkommer.

Sök kommunalt bidrag till enskild väg Pdf, 396.2 kB.

Här kan du läsa mer om vad som gäller:

Bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda vägar Pdf, 744.9 kB.
Ändring av bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar Pdf, 287.2 kB.

Vägbidraget betalas ej till vägar som:

 • ligger i en annan kommun
 • endast används för att nå en fastighet i statens, regionens eller annan kommuns ägo
 • endast används för att nå sommar- eller fritidsbebyggelse eller obebodd fastighet
 • endast används för skogs-, lantbruks- eller industritransporter
 • redan underhålls av kommunen.

Sök statligt vägbidrag

Du ansöker om statligt vägbidrag hos Trafikverket.

Ansök om statligt vägbidrag Länk till annan webbplats.

Det här ansvarar väghållaren för

När du som ansvarig väghållare får vägbidrag förbinder du dig till att:

 • underhålla vägen på ett tillfredställande sätt
 • hålla vägen fri från hinder av snö och is så att biltrafik kan köra på vägen, om inte kommunen har medgivit något annat
 • inte stänga av vägen för trafik, utan kommunens medgivande
 • du är medveten om att det är kommunens kontroll av vägen som gäller
 • ge full insyn i väghållarens verksamhet och ekonomi, samt att följa kommunens krav.

Byta kontaktperson?

Meddela om ni byter kontaktperson eller om det är någon annan som ska ta emot bidraget.

Ändra kontaktperson eller bidragsmottagare för icke statsbidragsberättigad enskild väg Pdf, 396.2 kB.
Ändringsanmälan gällande statsbidragsberättigad enskild väg Pdf, 139.2 kB.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: