Hässleholms kommun

Trafikstrategi och trafikplan

Vi har en trafikstrategi för hela kommunen och arbetar just nu fram en trafikplan för Hässleholms stad.

Trafikstrategi

En trafikstrategi är ett inriktningsdokument som visar hur trafiksystemet ska utvecklas och vilka påverkansåtgärder som ska användas. I trafikstrategin för Hässleholms kommun har en vision och fyra strategier tagits fram, med delstrategier för respektive trafikslag. Trafikstrategin tar sikte på utvecklingen fram till år 2030.

Hässleholms kommuns trafikstrategi Pdf, 5 MB.

Trafikplan för Hässleholms stad

En trafikplan anger hur trafiksystemet ska vara uppbyggt för att uppnå trafikstrategin. Här redovisas både respektive trafikslag samt hur de påverkar varandra.

Trafikplan för Hässleholms stad Pdf, 33.8 MB.

Trafikregler

Kommunen upprättar och beslutar om lokala trafikföreskrifter i Hässleholms kommun.

Dessa föreskrifter kan du hitta på hos Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens föreskriftsregister Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: