Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50


Postadress
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Eget avlopp

Vill du bygga nytt eller ändra din avloppsanläggning kontaktar du miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. I de flesta fall behöver du söka tillstånd eller lämna in en anmälan.

Kontakt

Har du frågor om eget avlopp, om gamla och nya avlopp eller hur avloppet vid din fastighet är ordnat kontaktar du miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, 0451‑26 70 00.

E-post till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen


​Tillstånd

Du behöver ansöka om tillstånd för att få anlägga en avloppsanläggning med vattentoalett. Även om du bara ska ändra en befintlig anläggning behöver du i de flesta fall söka tillstånd. Om du missar att söka tillstånd innan du anlägger en ny avloppsanläggning kan du få betala 5 000 kronor i miljösanktionsavgift, som är en form av böter. 

Ansök om tillståndPDF (pdf, 337 kB)


Så mycket kostar det

Handläggningen av en ansökan om att anlägga eller ändra en avloppsanläggning kostar. Hur mycket varierar beroende på vad som ska göras. Kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få veta mer. För närvarande kostar handläggningen av en ansökan som gäller en avloppsanläggning för en fastighet 7 329 kronor (avser 2021).


Olika avloppsanläggningar

Ditt val av avloppsanläggning beror på många olika faktorer. För de flesta fastigheter finns flera olika alternativ som kan vara godtagbara. Förutom valmöjligheterna bör du fundera över anläggnings- och driftskostnaderna, samt eventuella krav på skötsel och underhåll. Dina valmöjligheter beror bland annat på:

  • förhållandena på din egen fastighet
  • avståndet till din egen och dina grannars dricksvattenbrunnar
  • om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten.


Kom igång

Börja med att läsa igenom informationsbladet om eget avlopp. Kontakta därefter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på om det finns några särskilda regler för din fastighet. Du behöver därefter fundera över vem som ska anlägga ditt avlopp. En avloppsanläggning ska alltid anläggas av en sakkunnig person. De flesta väljer att anlita en entreprenör, men om du har kunskapen och resurserna får du lov att utföra arbetet själv.

Informationsblad om eget avloppPDF (pdf, 700 kB).


Slam och latrin

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har ett eget avlopp med slamavskiljare eller sluten tank behöver tömma dessa regelbundet.

Slam och latrin


Byt till kommunalt avlopp

Om du bor inom verksamhetsområde för kommunalt avlopp, men har ett eget avlopp kan du koppla in dig på det kommunala (allmänna) spillvattennätet. Kontakta Hässleholms Vatten för mer information.

Hässleholms Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Att väsentligt ändra typ av avloppssystem, till exempel att ändra från eget avlopp till kommunalt, kräver att du först lämnar in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Du ska få ett startbesked innan du börjar med installationen. På länken nedan väljer du Enskilt avlopp i rullgardinsmenyn.

Lämna in anmälan om ändring av enskilt avlopp


Därför avlopp

I avloppsvatten finns näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar med algblomning och syrebrist som följd. Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka.


Sidan uppdaterades