Hässleholms kommun

Information om kunskapsprovet

För att beviljas serveringstillstånd, ska den sökande göra ett prov, som visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och andra regler som gäller för servering av alkohol. (Alkohollagen 8 kap §12)

Fyra kunskapsområden

Provet är uppdelat på fyra kunskapsområden och man måste svara rätt minst 75% av frågorna på respektive område, för att bli godkänd.

Om man inte klarar provet, finns möjlighet att göra två omprov. Om sökanden blivit underkänd vid tre provtillfällen, bedöms sökanden som ej lämplig att servera alkohol och får ”börja om” med en ny ansökan och nya provtillfällen.

Varje provtillfälle kostar 800 kronor.

Muntligt eller med tolk

Provet kan få göras muntligen, om sökanden kan styrka påtagliga läs- och skrivsvårigheter eller med tolk om sökanden inte behärskar något av de språk som provet finns tillgängligt på.

Tiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter och för ett muntligt prov högst 120 minuter.

Inga hjälpmedel

Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel (förutom lexikon) eller att ha mobiltelefon med sig.

Legitimera dig

Sökanden ska kunna legitimera sig med giltig ID-handling vid provtillfället.


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: