Hässleholms kommun

Folkölsförsäljning

Du som säljer folköl måste anmäla detta till den kommunen där försäljningsstället ligger.

Anmäl försäljning

Du ska göra en anmälan innan du börjar sälja. Du måste också anmäla om du slutar sälja folköl.


Krav för att du ska få sälja folköl:

  • din verksamhet säljer alltid livsmedel och är registrerad som en godkänd anläggning för hantering av livsmedel.
  • du ska göra egenkontroll över försäljningen enligt ett särskilt program som ska finnas tillgängligt i din verksamhet.
  • du ansvarar för att personal har nödvändiga kunskaper för folkölsförsäljning.
  • du får inte sälja folköl till personer under 18 år.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: