Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Fakta om kommunen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige såväl som i Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling.

Vy över Hässleholms Resecentrum och järnvägen.

Foto: Erik Mårtensson

Hässleholm i korthet

  • Hässleholms kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner
  • Hässleholm blev stad 1914
  • Hässleholms kommun är till landytan störst i Skåne med en landareal på 1 276 kvadratkilometer
  • Hässleholms kommun är den femte största kommunen i Skåne befolkningsmässigt med sina 51 667 invånare (SCB 2016‑12‑31)
  • Drygt 12 400 personer arbetspendlar dagligen till och från kommunen (SCB 2015)
  • Hässleholms kommun har idag cirka 5 300 etablerade företag och cirka 5 800 arbetsplatser
  • Hässleholms kommun har cirka 4 000 anställda


Mer information

Sidan uppdaterades 2017-02-22 av Hanna Gardell

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun