Hässleholms kommun

Kommun och politik

Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer Jan-Ole Engkvist som tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från 15 april.

Ordinarie förvaltningschef Anders Rosengren är frånvarande från sin tjänst på kultur- och fritidsförvaltningen. Tillförordnande behöver ske för att upprätthålla verksamheten under frånvaron. Tidigare tillförordnad ersätts härmed med Jan-Ole Engkvist. Han upprätthåller befattningen tills ordinarie förvaltningschef åter är i tjänst, dock som längst till och med 14 juli.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: