Hässleholms kommun

Våra skattepengar

När det gäller skattepengar fördelar vi 100 kronor på våra olika verksamhetsområden.

Så här användes skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen under 2021 användes så här:

Kronor


21,04

Grundskola

20,65

Vård och omsorg om äldre

11,83

Verksamhet för funktionshindrade

10,08

Barnomsorg

7,19

Gymnasieskola

6,22

Årets resultat

5,20

Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem

4,84

Övrig verksamhet

4,24

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd

3,61

Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism

2,26

Gator, vägar, park och mark

1,23

Räddningstjänst

0,53

Politisk verksamhet

0,42

Exploateringsverksamhet

0,35

Planarbete och lantmäteriverksamhet

0,32

Miljö och hälsoskydd

Härifrån kom skattepengarna

Härifrån fick kommunen sina skattepengar under 2021:

Procent


79,4

Skatter och generella statsbidrag

5,7

Stadsbidrag till olika verksamheter

4,6

Avgifter för kommunal service

4,2

Övrigt

3,2

Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner

1,6

Övriga bidrag

1,3

Hyror och arrenden

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: