Hässleholms kommun

Kommun och politik

Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott anställer Pär Hansson som tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från den 27 mars 2024 tills ordinarie förvaltningschef åter är i tjänst.

Eftersom förvaltningschef Anders Rosengren är frånvarande från sin tjänst på kultur- och fritidsförvaltningen behövs en tillförordnad chef för att upprätthålla verksamheten under tiden. Det blir alltså Pär Hansson, för närvarande biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, som går in som tillförordnad förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen till dess att ordinarie förvaltningschef är tillbaka i tjänst.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: