Hässleholms kommun

Kvalitet och jämförelse

Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort.

Kvalitet

I vårt arbete utgår vi från de lagstiftade kraven och de mål som våra politiker har beslutat om. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån målen för att sedan analysera och utvärdera både resultaten och målen i sig. Genom att synliggöra verksamheten och jämföra våra resultat gör vi det möjligt att lära oss av varandra och andra. Vi skapar en grund för ständiga förbättringar.

Sammanställning av kommunens kvalitet

Kommun- och regionsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner.

Årligen görs en sammanställning av ett antal mått som visar kommunernas prestationer inom tre områden:

  • barn och unga
  • stöd och omsorg
  • samhälle och miljö.

Kolada - Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) för Hässleholms kommun Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: