Hässleholms kommun

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 67 50Tekniska förvaltningen

Hantverkaregatan 10

281 80 Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

Biologisk mångfald

Vi satsar på den fantastiska natur vi har i Hässleholms kommun. Vi vill ha en hållbar utveckling och gynna den biologiska mångfalden.

Kommunens stoltheter

I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt med att skapa bättre förutsättningar för en rad arter. Vi har turen att ha några mycket unika och sällsynta djur- och växtarter i vår närhet:

Fladdermöss

Flodpärlmussla

Knipa

Större vattensalamander

Tjockskalig målarmussla

Utter


Havsörn vid Finjasjön

Den ståtliga havsörnen har etablerat sig vid Finjasjön under senare år!

Flygande havsörn mot en grå himmel

Den som har tur kan se havsörnen sväva över Finjasjön. Foto: Thomas Johnsson


Hässleholms kommun arbetar för biologisk mångfald

Vi tar oss an utmaningen att värna om djur och växter och deras livsmiljöer. Genom olika projekt och skyddade områden ser vi efter den biologiska mångfalden. Vi jobbar med miljömålet för ett rikt växt- och djurliv, närliggande miljömål för levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, samt ett rikt odlingslandskap. 


Det är viktigt att tänka på hållbar utveckling och samtidigt kunna tillhandahålla oss de resurser som samhället behöver för att fungera: en viktig balans mellan att nyttja och att inte överutnyttja. Det är vårt gemensamma ansvar att värna om naturen.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är enligt FN variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung - både på land och i vatten.

Sidan uppdaterades